Bruxism vanligare hos barn med astma
Nära hälften av barnen med astma gnisslade tänder på natten. Foto: Colourbox

Bruxism vanligare hos barn med astma

Forskning 28 maj 2015
Dela artikeln
Det är nästan dubbelt så vanligt att barn som har astma gnisslar och pressar med tänderna på natten jämfört med barn som inte har astma. Det visas i en ny brasiliansk studie.

På grund av det inflammatoriska påslaget i luftvägarna, bland annat i näsan, har astmatiker ofta svårt att andas genom näsan och de övergår då gärna till att andas genom munnen. Något som
i sin tur kan modifiera utvecklingen av både ansiktsskelettet och ansiktsmuskulaturen hos barn. Därför är det förväntat att astmatiska barn ska ha mer problem i mun och ansiktsområdet, men om det verkligen är så är dåligt undersökt.

En grupp brasilianska forskare ville därför ta reda på om det var någon skillnad mellan barn som har astma och dem som inte har det. Forskarna valde ut ett drygt 50-tal barn mellan sju och nio år gamla på en astmaklinik och jämförde med ett liknande antal jämnåriga elever från en offentlig skola. Barnen fick genomgå en klinisk tandundersökning och barnens föräldrar fick fylla i en enkät med frågor kring graviditeten, födelsen och tiden efter födelsen. Barnen fick även träffa en astmaläkare som klassificerade deras astma i olika allvarlighetsklasser.

Den främsta skillnaden var att närmare hälften av barnen med astma gnisslade och pressade tänder på natten, något som verifierades dels i föräldrarnas berättelser, dels i den kliniska tandundersökningen. Bland de friska kontrollerna var det endast cirka hälften så många, eller 27 procent, som gjorde det. De astmatiska barnen hade också i högre utsträckning orala problem med känsel och tuggande och sväljande.

Forskarna lyfter fram en hypotes om att pressande och gnisslande med tänderna på natten, eller bruxism, kan uppstå sekundärt till sömnstörande andningsproblem. Men eftersom forskarna inte hade undersökt barnen med polysomnografi kan de inte avgöra vilka av barnen som eventuellt hade sådana andningsproblem.

Källa:

Arch Oral Biol; Neide Amato et al
Läs mer: http://bit.ly/1Ezn8um

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch