Annons

Annons

Bruxism vanligt vid Downs syndrom

En nyligen publicerad meta­studie visar att personer med Downs syndrom ofta drabbas av bruxism. Eftersom detta kan leda till andra problem med tänderna är det viktigt att tidigt undersöka förekomsten av bruxism hos denna grupp.

Cirka en tredjedel av personerna med Downs syndrom hade även bruxism, visar metastudie. Foto: Colourbox

Downs syndrom för med sig en rad skilda konsekvenser för hälsan. En grupp forskare från flera asiatiska länder har nu gjort en systematisk översikt och metaanalys av studier som undersöker hur stor risken är att personer med Downs syndrom har bruxism.

Forskarna identifierade åtta sådana studier, med resultat som varierade mellan 11 och 52 procent. När data slogs ihop i en metaanalys konstaterades att ungefär en tredjedel av personerna med Downs syndrom även hade bruxism. Författarna påpekar dock att tillståndet är svårt att diagnostisera hos många med Downs syndrom, vilket gör siffrorna osäkra.

Forskarna spekulerar i att orsaken skulle kunna vara kronisk oro, problem med nervsystemets utveckling, bettfel eller dysfunktionell käkled.

Konsekvensen kan bli spänningar i tänderna och i de strukturer som stödjer dem, vilket bland annat ökar risken för tandfrakturer. Författarna menar därför att det är viktigt att bruxism detekteras tidigt och följs upp hos personer med Downs syndrom.

Upptäck mer