Annons

Annons

Eltandborste hjälper vid oral lichen planus

En aktiv plackkontroll med eltandborste och mellanrumsborstar förbättrar livskvaliteten för patienter med oral lichen planus.

Patienter med gingival manifestation av oral lichen planus blir hjälpta av ett strukturerat program för plackkontroll med eltandborste och mellanrumsborste samt information om hur dessa ska användas. Det kan brittiska forskare visa efter att de har undersökt cirka 80 personer med gingivala manifestationer av oral lichen planus som lottades till att antingen få information, eltandborste och mellanrumsborstar eller uppmaningen att fortsätta som vanligt.
Effekterna utvärderades efter fyra och tjugo veckor och båda grupperna hade i snitt förbättrats, men vid båda tillfällena hade de patienter som fått eltandborste förbättrats signifikant mer.
De områden som förbättrades signifikant mycket mer hos de patienter som fått eltandborste och information var funktionella begränsningar, fysiologiskt obehag och fysiskt handikapp. För smärta sågs en tendens till förbättring, men den var inte signifikant.
Forskarna konstaterar att en aktiv plackkontroll med eltandborste och mellanrumsborstar effektivt förbättrar patienternas symtom och livskvalitet trots tidigare farhågor om att såren i munnen skulle förhindra patienterna från att borsta tänderna effektivt.

Upptäck mer