Fyrdubblad risk att ett ersatt implantat fallerar
Sex procent av implantaten som sätts in för första gången fallerar, medan 27 procent av ersättningsimplantaten gör det, visar studien. Foto: Colourbox

Fyrdubblad risk att ett ersatt implantat fallerar

Forskning 1 dec 2016
Dela artikeln
Om ett fallerat implantat ersätts med ett nytt är risken mer än fyra gånger så hög att det nya implantatet också fallerar. Det visar en svensk studie.

Implantat är framgångsrika och sitter kvar i runt 94 procent av fallen, vilket innebär att endast ungefär 6 procent inte gör det. Men hur framgångsrika är de ersättningsimplantat som sätts in när ett första implantat fallerat? Det ville svenska forskare ta reda på och undersökte journalerna för samtliga 2 670 patienter som fått drygt 10 000 implantat mellan 1980 och 2014 vid en specialistklinik i Malmö.

Sammantaget fallerade 642 av de drygt 10 000 implantaten och 175 av dessa ersattes med nya implantat hos 98 patienter. Efter en snittuppföljningstid på närmare åtta år kan de svenska forskarna visa att ersättningsimplantaten satt kvar i 73 procent av fallen, vilket innebär att 27 procent inte gjorde det.

I jämförelse fallerar alltså 6 procent av implantaten som sätts in för första gången medan mer än fyra gånger så många, 27 procent, av ersättningsimplantaten fallerar.

Ersättningsimplantaten var generellt av samma diameter, men något kortare än de implantat de ersatte. Vissa av dem sattes också in en kort tid efter att det tidigare implantatet fallerat. Båda sakerna kan ha bidragit till den högre misslyckadefrekvensen för ersättningsimplantaten, enligt forskarna.

Bland ersättningsimplantaten fanns även ett antal som sattes in för tredje och fjärde gången, men de var för få för att statistiskt skilja sig från de implantat som sattes in för andra gången.

Forskarna kunde också konstatera att patienter som behandlades med antidepressiva läkemedel av SSRI-typ och med antikoagulantia hade en signifikant högre risk att drabbas av fallerande implantat.

Källa:

Clin Oral Implants Res; Chrcanovic et al

Läs mer: http://bit.ly/2fDAY7s

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch