Annons

Annons

Forskning 2022-12-21

Guidad infektionskontroll effektivare än traditionell

Den sammanlagda tiden – och därmed kostnaden – var 15 procent lägre med den guidade metoden.

Foto: Colourbox

Ett nytt protokoll för en ”guidad approach för parodontal infektionskontroll” ger samma kliniska resultat och lika nöjda patienter som traditionell behandling, men är mer tidseffektiv.

Cristiano Tomasi vid Sahlgrenska akademien i Göteborg har tillsammans med professor Jan Wennström, docent
Kajsa H Abrahamsson och doktorand Anna Liss utvecklat ett sätt att ge icke­kirurgisk behandling av par­odontit, kallad ”guidad approach för parodontal infektionskontroll”.
– Man börjar med att undervisa patienten, och när tandhygienisten ser att patienten nått en god nivå på sin munhygien ges den första subgingivala instrumenteringen, förklarar Cristiano Tomasi. Där­efter följer man upp munhygienen, och utvärderar kliniska resultat av behandlingen efter tre månader.
– Om det då visar sig behövas en ytterligare subgingival instrumentering ges sådan endast på de tandytor och tandfickor där problem kvarstår.Denna arbetsgång har forskarna nu utvärderat i en stor randomiserad multicenterstudie som involverat 615 patienter som behandlats av 95 tandhygienister vid 59 folktandvårdskliniker i Västra Götaland.
Tandhygienisterna randomiserades till två grupper, en som gav behandling ”som de brukar göra”, och en som arbetade efter det guidade protokollet.
– Vad gäller det kliniska resultatet blev det ingen skillnad, berättar Cristiano Tomasi. I bägge grupperna slöts runt 70 procent av de tandköttsfickor som var högst 4 mm djupa och saknade blödning.

Skillnaderna var betydande, både vad gäller hur lång tid behandlingen tog för patienten och hur många besök som behövdes.

Cristiano Tomasi

– Men skillnaderna var betydande, både vad gäller hur lång tid behandlingen tog för patienten och hur många besök som behövdes.
Den sammanlagda tiden – och därmed kostnaden – var 15 procent lägre med den guidade metoden, och den genomsnittliga tiden för den subgingivala behandlingen minskade från 110 till 65 minuter.
– Patienterna var generellt lika nöjda med den guidade approachen och den konventionella behandlingen, berättar Cristiano Tomasi.
Något forskarna – föga förvånande – också såg var att det i bägge grupperna fanns tydliga skillnader mellan rökare och icke rökare i hur effektiv behandlingen var. Varför Cristiano Tomasi understryker hur angeläget det är att få rökande patienter att sluta.

Tillfrågad om huruvida det finns några svagheter i studien, svarar han:
– Det skulle möjligen vara att kontrollgruppen kan ha varit heterogen: Vi instruerade tandhygienisterna i den gruppen att göra som de brukar göra, vilket naturligtvis i viss mån kan variera. Men det kontrollerade vi för i analyserna så långt som möjligt.
– Och styrkan med studien är just att den är genomförd inom allmäntandvården, och därmed speglar hur väl metoderna fungerar när behandlingen ges i daglig tandvårdspraxis, med den variation av behandlare och patienter som detta innebär.

Upptäck mer