Annons

Annons

Forskning 2023-03-29

Hon testar minnet på sina patienter

I studien som Linn Hedberg arbetar med ingår representanter för flera olika vetenskapsfält.

Foto: Peter Söderlund

Finns det ett orsakssamband mellan tuggfunktionen och minnet? Den frågan ställer Linn Hedberg, doktorand vid Karolinska institutet. Utifrån arbetet som specialist i protetik på Eastmaninstitutet samlar hon in och bearbetar minnesdata från de patienter hon behandlar.

Tuggfunktionen är viktig för människor, särskilt för äldre eftersom tänder innebär att du kan tugga mat och få i dig den näring som kroppen behöver. Tänder spelar också en viktig roll i ett socialt sammanhang. Bra tänder innebär att äldre människor klarar att leva ett aktivt liv, och löper mindre risk att hamna i isolation.

Men finns det också ett samband mellan tuggfunktionen och minnet? Det försöker Linn Hedberg få svar på i sitt avhandlingsarbete.

– Det saknas mycket kunskap på det här området. Därför måste vi jobba multidisciplinärt och det är det som gör den här studien så intressant. Förutom mina kollegor på tandläkarhögskolan och här på folktandvården har vi en kärngrupp där olika vetenskapsfält är representerade. Till exempel är min handledare psykolog, och vi samarbetar med forskare inom hjärnavbildning och neurovetenskap.

– Dessutom har vi ett samarbete med forskningsavdeningen på Stockholms universitet, som utför våra magnetkameraundersökningar.

Deltagarna är patienter

Just nu ingår lite mer än 63 personer i åldern 65–80 år i studien. Målet är att ha 80 deltagare. Studien har pågått i fyra år och beräknas pågå i fyra år till, eftersom Linn Hedberg arbetar kliniskt samtidigt som hon forskar.

Deltagarna är patienter som har remitterats till Eastmaninstitutet och genomgår protetisk behandling. Det rör sig enbart om fastsittande protetiska ersättningar, eftersom det inte är säkert att patienter som har proteser använder dem hela tiden. Linn Hedberg tittar på tuggfunktionen genom beräkning av tuggytor och tuggtester.

”Det saknas mycket kunskap på det här området. Därför måste vi jobba multidisciplinärt."

Tidigare vetenskapliga studier visar att möss som fått sina molarer borttagna eller nedslipade fick ett försämrat spatialt minne. När de simmade i en tank hade de svårare att hitta fram till en plattform jämfört med innan tänderna togs bort. När tänderna sattes tillbaka förbättrades det rumsliga minnet.

Validerade tester

Testerna av minne utförs av en forskningstandsköterska på kliniken. Dessa är validerade eftersom psykologin har bedrivit en omfattande forskning av våra minnesfunktioner.

Bland annat undersöker Linn Hedberg det episodiska och exekutiva minnet. Det handlar till exempel om vad testpersonen såg för tv-program kvällen innan, att minnas figurer, att fokusera och förmågan att planera och genomföra en aktivitet som att planera inköp och sedan köpa varorna. Testerna tar cirka en timme att genomföra. Det är viktigt att det inte blir stressigt.

Tandläkartidningens reporter Peter Söderlund får pröva några av minnestesterna. Det är inte helt lätt.

Foto: Linn Hedberg

– Magnetkameraundersökningarna mäter syretillförseln i hjärnan och det gör att vi kan se aktiviteten där och undersöka om det finns en plasticitet, det vill säga återbildande av nervceller, i hjärnan.

– I vår första studie har vi sett att de som har färre antal tänder och ocklusionskontakter presterar sämre i exekutiva minnestester, och de har även mindre vit hjärnsubstansvolym. Det skulle kunna bero på att tuggproblem försämrar blodflödet i hjärnan. Deltagare med sämre tuggförmåga uppvisade sämre resultat i både episodiskt minne och exekutiva funktioner, vilket möjligen kan ses som en modifierbar riskfaktor för försämrad kognition.

Olika minnen

Det episodiska minnet innebär att du kan återge vad du gjorde till exempel i går. Du kanske gick och handlade mat mitt på dagen och tittade på ett visst tv-program på kvällen. Det exekutiva minnet definieras enligt den psykologiska forskningen som förmågan att samordna uppmärksamhet, tanke och handling.

”Det finns flera studier i ämnet men det är svårt att se ett orsakssamband.”

– Det finns flera studier i ämnet men det är svårt att se ett orsakssamband mellan tuggfunktionen och minnet. Förhoppningsvis kan vi bidra med mer förståelse när vi kan börja analysera vår data från testerna som vi får efter behandlingarna, säger Linn Hedberg.

– Testerna sker före och efter rehabiliteringen. Kontrollgruppen genomgår fyra test och experimentgruppen tre. Kontrollgruppen gör ett test tre månader efter det första, eftersom vi vill undersöka effekten av att göra testet igen.

Testerna går på tid

Ett test består av flera delar. Tandläkartidningens reporter prövade några av dem under ett besök på Eastmaninstitutet i Stockholm. Det var inte helt lätt, eftersom du gärna vill prestera så bra som möjligt, särskilt när det går på tid.

I det första testet var uppgiften att läsa upp ord. I nästa test gällde det att para ihop siffror med symboler. Följande test var snarlikt, men här gällde det hålla koll på bokstäver.

I sista testet höjdes svårighetsgraden. Här var uppgiften att hålla koll på siffror och bokstäver. Här förlorade tidningens reporter uppmärksamheten halvvägs in i testet.

Linn Hedeberg får inte närvara vid testerna. Rollerna som behandlande tandläkare och testfunktionär får inte blandas samman. Tandsköterskan följer ett särskilt manus som anger hur hon får svara på frågor. Förutsättningarna ska var desamma vid samtliga testtillfällen.

– Jag brukar likna det med att gå till gymmet. Du gör dina övningar och gör ditt bästa, sedan går du hem. Men tävlingssituationen är svår att komma undan för några, det är lätt hänt att testet övergår i en prestation. Forskningstandsköterskan är väldigt duktig på att skapa en lugn och trygg miljö, säger Linn Hedberg.

Dyra behandlingar

De protetiska behandlingarna kostar ofta över hundra tusen kronor. Priset exkluderar många patienter som skulle behöva en förbättrad tuggfunktion.

– Jag känner till äldre personer vars barn tar lån för att föräldrarna ska vilja stanna kvar och äta middag med dem. Få eller dåliga tänder gör att äldre människor isolerar sig, det är en socioekonomisk fråga, säger Linn Hedberg.

– Jag tycker att samhället måste erbjuda mer stöd till äldre personer. Tuggfunktion borde liknas med andra viktiga funktioner, och påverkas minnesfunktioner hos äldre är det ännu viktigare. En del människor har inte ens råd med en undersökning.

Linn Hedberg

Titel: Övertandläkare i protetik vid Eastmaninstitutet i Stockholm och doktorand vid Karolinska institutet.

Forskning: En tvärvetenskaplig undersökning om tuggfunktionens betydelse för kognitionen och minnet. I avhandlingen undersöker Linn Hedberg om patienter med dålig tuggfunktion får förbättrat minne när de genomgår rehabilitering med fastsittande tänder. Målet är att undersöka 80 patienter i åldern 65–80 år. I projektet ingår även Brain Imaging Center vid Stockholms universitet.

Upptäck mer