Annons

Annons

Läsk en tydlig markör för dålig tandhälsa

Ungdomar som dricker mycket läsk har i högre utsträckning både en ohälsosammare livsstil och en sämre tandhälsa jämfört med jämnåriga som inte dricker lika mycket läsk.

Det kan svenska forskare visa efter att ha analyserat mat- och dryckesvanor samt tandstatus hos knappt 400 ungdomar i Nora och Storå i Örebro län.
Ungdomarna, som var 13–14 år eller 18–19 år, fick fylla i en enkät om sina matvanor, oral hygien, livsstil och allmän hälsa. De frågades också ut om sina dryckesvanor rörande läsk, juice, icke kolsyrade drycker, sportdrycker samt te och kaffe.
Forskarna delade sedan in ungdomarna i de båda åldersgrupperna var för sig i hög-, låg- och mellankonsumenter av läsk. Hög- och lågkonsumenterna fick sedan genomgå en klinisk tandundersökning medan mellankonsumenterna togs ut ur studien. Lågkonsumenterna var ganska lika i de båda åldersgrupperna där 13–14-åringarna drack åtta liter läsk per år och 18–19-åringarna drack nio liter per år.
Större skillnad var det mellan högkonsumtionsgrupperna där den yngre gruppen drack 72 liter läsk per år och den äldre gruppen 167 liter per år.
Forskarna fann tydliga samband mellan hög läskkonsumtion och manligt kön, högre konsumtion av juice och lägre fysisk aktivitet i båda åldersgrupperna. Dessutom åt de yngre mer snacks och ägnade sig mer åt tv och dator, medan de äldre drack mer söta mjölkdrycker och hade ett högre BMI.
För de äldre ungdomarna var den höga läskkonsumtionen tydligt kopplad till en sämre tandhälsa där de hade signifikant mer blödande tandkött, fler kariespåverkade tänder och tandytor samt mer tanderosion än dem som drack lite läsk. De yngre högkonsumenterna hade bara signifikant mer tanderosion jämfört med sina lågkonsumerande kamrater.
Forskarna konstaterar att en hög konsumtion av läsk har ett tydligt samband med dålig tandhälsa och en ohälsosam livsstil.
Läs mer: http://bit.ly/1rnKDjn

Upptäck mer