Män biter hårdast, men kvinnor tuggar bäst

forskning 16 sep 2014
Dela artikeln
Trots att män, i snitt, har ett klart kraftigare bett, kan de inte mäta sig med kvinnor när det gäller effektiviteten i tuggningen.

Det har funnits en oklarhet kring sambandet mellan bitkraft i käkarna och effektiviteten i tuggningen – det vill säga hur väl maten finfördelas vid tuggning.

Det står sedan länge utom tvivel klart att män, i snitt, har starkare käkmuskler och kan bita ihop hårdare än kvinnor, det har otaliga studier visat.

Det är också betydligt lättare att mäta bitkraften, vilket görs med en specialkonstruerad dynamometer för oralt bruk.

Men om det även är den som biter hårdast som tuggar effektivast har forskningen inte entydigt kunnat svara på. Tuggeffektivitet har varit svårt att mäta där man traditionellt har låtit försökspersoner tugga på hårda saker som morötter, jordnötter eller kokosnötskött för att sedan avgöra hur finfördelat det har blivit.

Med hjälp av en helt ny metod, där en tålig, mjuk kapsel av polyvinylacetat fylld med små kulor belagda med ett färgämne används som tuggmätare, har brasilianska forskare kunnat bringa viss klarhet i frågan.

Totalt fick 55 försökspersoner, jämnt fördelade över båda könen, tugga 15 gånger på fyra kapslar, två på var sida i munnen. Mängden frilagt färgämne avlästes sedan med spektrofotometri.

Resultatet är entydigt. Kvinnor hade signifikant effektivare tuggning än männen, medan männen kunde bita med signifikant större kraft än kvinnorna.

Forskarna kan konstatera att effektiviteten i tuggningen beror på fyra distinkta moment; bitkraften, kontakten mellan tänderna i över- och underkäken, rörelsemönstret i underkäken och tuggnivån (det vill säga tiden för varje tuggrörelse eller antalet tuggrörelser per tidsenhet). Och bitkraften är alltså inte den avgörande faktorn.

Läs mer:

Archives of Oral Biology

http://bit.ly/1Aup837

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch