Många brittiska tandläkare använder antibiotika fel
Forskarna följde 45 tandläkare i Wales i en prospektiv behandlingsstudie. Foto: Colourbox

Många brittiska tandläkare använder antibiotika fel

Forskning 19 jan 2016
Dela artikeln
Närmare sex av tio brittiska tandläkarpatienter fick behandling med antibiotika. Men endast var femte förskrivning bedömdes vara i enlighet med gällande riktlinjer.

Brittiska tandläkare är pigga på att skriva ut antibiotika till sina patienter. Det kan brittiska forskare visa efter att ha följt 45 tandläkare i Wales i en prospektiv behandlingsstudie mellan oktober 2012 till juni 2013. Tandläkarna ombads att registrera sina vanliga behandlingar av de 15 första patienterna med en apikal eller parodontal patologi eller med besvär i pulpan.

Studien omfattar totalt 568 patienter där de tre vanligaste diagnoserna var irreversibel pulpit, symtomatisk apikal parodontit och akuta parodontala tillstånd.

Lite drygt hälften av tandläkarna var män, över 90 procent var utbildade i Storbritannien och mer än var fjärde hade genomgått någon typ av specialisering efter sin tandläkarexamen.

Studien visar att närmare sex av tio, eller 57,4 procent, av patienterna fick behandling med antibiotika. Endast i en tredjedel av fallen gavs antibiotika till patienter med spridd infektion eller systemisk påverkan. Och i sju av tio fall ordinerades antibiotika utan att något operativt ingrepp genomförts.

Totalt bedömde forskarna att endast knappt var femte (19 procent) förskrivning av antibiotika var i enlighet med de gällande behandlingsriktlinjerna.

Forskarna fann också faktorer som ökade sannolikheten för att antibiotika skulle förskrivas. De viktigaste var om patienten vägrade opereras, om tidigare behandling hade misslyckats, om tandläkaren hade otillräckligt med tid för att genomföra en operation eller om patienten efterfrågade antibiotika.

Forskarna menar att man måste satsa på riktade åtgärder för att komma till rätta med dessa problem för att få ner antibiotikaanvändningen och minska risken för resistensspridning.

Källa:

Community Dent Oral Epidemiol; Cope et al

Läs mer: http://bit.ly/1XepZP2

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch