Annons

Annons

Mintsmak i tandkräm förvärrar oral lichen

Besvären för allergiska patienter med oral lichen förvärras när de exponeras för höga halter av mintsmakämnet karvon i tandkräm, visar en studie från forskare i Malmö.

”Tandkräms­tillverkarna borde ta fram tandkräm med en annan smak än mint”, säger Liv Kroona. Foto: Colourbox

Orala lichenförändringar, en form av kronisk inflammation i munslemhinnan, kan vara autoimmunt orsakade men också vara tecken på allergi. Liv Kroona, övertandläkare och disputerad vid odontologiska fakulteten vid Malmö universitet, har i en tidigare undersökning visat att patienter med kontaktallergi mot karvon, det mintsmakämne som ingår i de flesta tandkrämer, ofta har oral lichen.

Tillsammans med enheten för yrkes- och miljödermatologi vid Lunds universitet i Malmö, har hon nu studerat detta samband närmare, och visat att borstning med tandkräm som innehåller karvon förvärrar situationen i munnen för karvonallergiska patienter med oral lichen.

Till studien rekryterades några tiotal patienter som antingen led av oral lichen eller konstaterats ha överkänslighet mot karvon, eller både och. De som med lapptest visats ha överkänslighet delades upp i två grupper, som gavs en tandkräm med respektive utan hög halt av karvon. Patienter med oral lichen som svarat negativt på lapptestet gavs tandkräm med karvon. De borstade alla tänderna med den tilldelade krämen två gånger om dagen under en månad, och följdes upp med undersökningar halvvägs och i slutet.

Reaktionerna yttrade sig som förvärrade slemhinne­förändringar eller läppeksem.

– Allergiska försökspersoner, och framför allt de med lichenförändringar i munhålan, blev betydligt sämre av att använda tandkräm med karvon, berättar Liv Kroona. Reaktionerna yttrade sig som förvärrade slemhinneförändringar eller läppeksem.

– I decennier, konstaterar medförfattare professor Magnus Bruze, har man trott att överkänslighetsreaktioner i munnen huvudsakligen sker mot lagningsmaterial – amalgam eller guld. Lichenförändringar som varit spridda i munhålan har därför tolkats som oral lichen planus, en autoimmun reaktion. Men nu har Liv visat att även lösliga ämnen kan orsaka kontaktreaktioner i munhålan, och att även spridda munhåleförändringar kan orsakas av överkänslighet.

– Man bör därför överväga att lapptesta alla med inflammatoriska slemhinneförändringar, för att se om kontaktallergi kan vara en del av problemet. Lapptestresultatet kan också användas preventivt, för att undvika att använda sådant man är överkänslig mot.

– Studien visar att kontaktallergi inte nödvändigtvis är ett isolerat problem, säger Liv Kroona, utan att det samspelar med andra slemhinneförändringar.

– För orala lichenförändringar finns oftast ingen bot, fortsätter hon. Man behandlar endast symtomen genom att skölja lokalt med kortikosteroider. Men den här studien antyder att en del av patienterna skulle vinna på att byta tandkräm.

– Men nästan alla tandkrämer i Sverige innehåller karvon. Tandkrämstillverkarna borde därför ta fram tandkräm med en annan intressant smak för vuxna!

Upptäck mer