Annons

Annons

Musik effektivare än virtual reality mot oro vid tandextraktion

En metaanalys som omfattar över tusen patienter visar att avslappnande musik är bättre än virtual reality-tekniker för att hjälpa patienter slappna av och minska oro vid tandextraktioner, och att det är oklart om audivisuell film har någon effekt alls.

Forskarna till studien rekommenderar lugnande musik för att hjälpa patienterna att slappna av vid tandextraktion. Illustration: Colourbox

Extraktion av tänder är smärtsamt och leder inte sällan till oro och tandvårdsrädsla. En rad icke-invasiva metoder har provats för att lindra oro och minska risken att patienter utvecklar rädsla, bland annat avslappnande musik, audivisuella metoder (film) och olika tekniker inom virtual reality (VR).

Forskare i Wuhan i Kina har nu gjort en systematisk översikt och metaanalys som jämför dessa metoder med varandra och med standardförfaranden. De hittade elva kontrollerade studier som jämförde effekten på oro/rädsla hos barn, unga eller vuxna mellan alla de tre metoderna eller två av dem. Sammantaget ingick över tusen personer i studierna.

När resultaten polades och de olika metoderna jämfördes med standardbehandling kunde forskarna konstatera att musik och VR hade en tydlig statistiskt säkerställd effekt, där effekten var något större för musik än VR. Den så kallade standardiserade medelskillnaden (SMD) var 0,64 för musik och 0,54 för VR. För film var resultaten däremot inte konklusiva.

Eftersom avslappnande musik inte bara var den effektivaste metoden utan också är den enklaste och billigaste drar forskarna slutsatsen att man kan rekommendera lugnande musik för att hjälpa patienter slappna av och minska risken för oro och tandvårdsrädsla vid tandextraktioner.

Upptäck mer