Annons

Annons

Forskning 2022-09-15

Omega-3 har effekt vid icke-kirurgisk behandling av parodontit

Effekten av omega-3 behöver sättas in i en kontext, framhåller Daniel Jönsson, så att patienterna exempelvis inte tror att några omega-3-kapslar upphäver risken av rökning.

Foto: Colourbox

Omega-3-fettsyror fungerar som komplement till icke-kirurgisk behandling av par­odontit. Det visar två nypublicerade metaanalyser. Daniel Jönsson, forskare vid Lunds universitet, menar dock att det är viktigt att tandvården hjälper patienter att relatera detta till effekten av olika riskfaktorer.

Daniel Jönsson

– Det finns ett antal välkända riskfaktorer för parodontit: arv, rökning och munhygien, säger Daniel Jönsson som forskar om orala mikrobiom och inflammationer vid Lunds universitet.

– Under de senaste åren har också kostens roll för inflammationer väckt stort intresse. Parodontit kan i det sammanhanget ses som en markör för att man generellt har lätt att få inflammationer i kroppen.

Sedan länge vet man att omega-3 påverkar olika inflammatoriska sjukdomar. Dels tycks de på något sätt ge en antioxidativ effekt, så att reaktiva syremetaboliter inaktiveras i inflammationshärdarna, vilket skulle kunna minska vävnadsskador. Dels bryts de ner i kroppen till mindre molekyler (som på engelska kallas ”specialized pro-resolving mediators”), vilka påverkar och reglerar inflammatoriska processer i kroppen.

Båda metaanalyserna visade att kosttillskott med omega-3 hade en påtaglig effekt på parodontit: Hos dem som tagit tillskottet minskade parodontalt sonderingsdjup (PPD) med i snitt 0,39 respektive 0,42 mm, och clinical attachment level (CAL) förbättrades med 0,41 respektive 0,58 mm. För bägge måtten innebar detta förbättringar i storleksordningen 20–30 procent.

Resultaten stämmer väl överens mellan de båda metaanalyserna, och de ligger dessutom i linje med en tidigare metaanalys för något år sedan, som bara hade tillgång till hälften så många studier. Daniel Jönsson säger att de nya analyserna verkar mycket välgjorda, och pekar på att några av författarna är mycket väl renommerade forskare i fältet. Det finns, menar han, alla skäl att lita på slutsatsen.

"Det råder inget tvivel om att omega-3-fettsyror har effekt."

– Det råder inget tvivel om att omega-3-fettsyror har effekt, att parodontit läker bättre om behandlingen kompletteras med ett sådant kosttillskott. Resultatet är absolut relevant.

– Men effekten av omega-3 behöver inför patienten sättas in i en kontext. Den måste vägas och analyseras mot olika riskfaktorer, så att en patient till exempel inte tror att omega-3 nollar effekten av att röka.

– Att ta omega-3 medan man fortsätter röka är som om en brandman ökar trycket i pumpen till slangen något, medan brandbilen inte kommer fram till eldsvådan. Eller medan brandbilen sprutar bensin i stället för vatten.

Upptäck mer