Annons

Annons

Orsakskedjan mellan parodontit och högt blodtryck klarnar

Det börjar klarna hur orsaks­pilarna går mellan parodontit och högt blodtryck. Till en del medieras detta av systemisk inflammation.

Foto: Colourbox

Det är sedan länge välkänt att det finns en koppling mellan parodontit och högt blodtryck. De longitudinella studier som hittills gjorts har dock inte gett något tydligt besked om vad som är orsak och verkan, och det har varit oklart vilka mekanismer som medierar sambandet.

Thailändska forskare har därför gjort en ny longitudinell studie med hjälp av en stor kohort där olika slags hälsodata samlats under många år. 901 personer som vid starten hade normalt blodtryck ingick i denna delstudie.

Hos dessa kunde man se att ju högre genomsnittligt sonderingsdjup, ju större andel av tandköttsfickorna som hade djup över sex millimeter och ju sämre oral hygien personen hade vid studiens början, desto större risk att blodtrycket steg under de kommande fem åren, och desto större risk att patienten under den tiden utvecklade högt blodtryck.

Forskarna använde sig av medieringsanalys, en statistisk metod som analyserade två insamlade mått på systemisk inflammation (CRP och totalantal vita blodkroppar) och deras samvariation med både blodtryck och tecken på parodontit. Med hjälp av analysen kunde forskarna konstatera att de två måtten medierade i storleksordningen 25 procent av sambandet mellan parodontit och högt blodtryck.

Undersökningen styrker därför misstanken att parodontit påverkar blodtrycket. Och att en delförklaring till detta är att parodontit bidrar till systemisk inflammation, som i sin tur påverkar blodtrycket.

Upptäck mer