Så kan parodontit öka risken för insulinresistens

Djurförsök ger en möjlig förklaring till varför parodontit ökar risken för insulinresistens och typ 2-diabetes: Porphyromonas gingivalis förflyttar sig från munhålan till tarmen, där den stör balansen i tarmens bakteriella ekosystem.

Forskning

Ny rapport lyfter fram betydelsen av förebyggande tandvård

Parodontit och karies är de mest spridda välfärdssjukdomarna i världen. Trots det är politikers ointresse för en jämlik tandvård slående, skriver European Federation of Periodontology (EFP) i en ny rapport.

Nyheter

Två biomarkörer tillräckligt för tidig diagnos av parodontit

Analyser av två biomarkörer i saliv räcker för att med god träffsäkerhet identifiera patienter med parodontit.

Forskning

Avhandling om parodontit hos unga utsedd till årets bästa

Minst två millimeters bensänkning vid enstaka eller flera tänder är starkt kopplat till parodontit hos unga i Västerbotten. Det visade Mark Lindholm i sin avhandling vid Umeå universitet. Nu har avhandlingen utsetts till årets bästa av Svenska Tandläkare-Sällskapet.

Riksstämman

Transfettsyror associerade med risk för parodontit

Finns det ett samband mellan transfettsyror och parodontit? En registerstudie av kinesiska forskare tyder på att så kan vara fallet.

Forskning

Så påverkar munnens och hjärnans hälsa varandra

Kunskapen växer snabbt om hur munhålans och hjärnans hälsa påverkar varandra, och hur bland annat parodontit samspelar med både psykiatriska och neurodegenerativa sjukdomar.

Forskning

Ny rapport: Tandhälsan i Sverige bättre än någonsin

De negativa trenden för karies i mjölktandsbettet bland de yngsta barnen är nu definitivt bruten. Det visar den årliga rapporten från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Nyheter

Ny kunskap kan motverka parodontit

Sara Rosendahl har skrivit en doktorsavhandling om två faktorer som påverkar hur ben bildas och bryts ner.

Forskning

Parodontit ökar hos unga i Västerbotten

Parodontal sjukdom har ökat hos ungdomar i Västerbotten. Det visar en doktorsavhandling som Mark Lindholm har skrivit.

Forskning

Biosensorer avslöjar tidig parodontit

På Linköpings universitet utvecklar man en känslig biosensor som kan mäta den proteolytiska aktiviteten i gingivalvätska och göra det möjligt att diagnosticera parodontit mycket tidigare än i dag.

Metod, klinik & praktik

Kajsa Henning Abrahamsson ny professor i Göteborg

Kajsa Henning Abrahamsson är ny professor i oral hälsovetenskap vid Göteborgs universitet.

Nyheter

Guidad infektionskontroll effektivare än traditionell

Ett nytt protokoll för en ”guidad approach för parodontal infektionskontroll” ger samma kliniska resultat och lika nöjda patienter som traditionell behandling, men är mer tidseffektiv.

Forskning

aMMP-8 möjlig biomarkör för tidig diagnostik av parodontit och periimplantit

Det finns vissa begränsningar med de nuvarande diagnostiska metoderna för parodontit och periimplantit och ett behov av tilläggsmetoder för att ge ytterligare stöd för tidig diagnostik och prognosbedömning. Forskningsrön under senare tid har visat att biomarkören aktiv matrix metalloproteinas 8 (aMMP-8) med fördel kan användas som en del av dessa metoder för att tidigt upptäcka parodontala och periimplantära sjukdomar.

Vetenskap

Behandling helt utdömd av IVO

Tandläkaren motiverade inte sina ingrepp och journalanteckningarna brister på samtliga granskade punkter. Det går heller inte att utläsa hur pati­enten diagnosticerats och det saknas uppgifter om patientens hälsostatus inför ingreppen. Behandlingen döms nu ut helt och hållet av IVO.

Etik

Covid-19 - Vad hände sen?

Den 24 februari år 2020 publicerade Tandläkartidningen en första artikel om utbrottet av covid-19. Sedan dess har det blivit över 90 artiklar. Fokus har varit på hur pandemin drabbat tandvården. Här följer vi upp de sex mest lästa artiklarna som publicerats på tandlakartidningen.se och vad som hände sen.

Senaste nytt

Fortfarande oklart vilka gener som orsakar parodontit

Trots många utpekanden är det oklart vilka gener som orsakar parodontit, visar en analys.

Forskning

Omega-3 har effekt vid behandling av parodontit

Omega-3-fettsyror fungerar som komplement till icke-kirurgisk behandling av par­odontit. Det visar två nya metaanalyser.

Forskning

Koppling mellan parodontit och inflammatoriska tarmsjukdomar

Det blir allt tydligare att bakterier och immunceller från munhålan kan ha betydelse när inflammatoriska sjuk­domar uppkommer i tarmen.

Forskning

Eksem kopplat till blödande tandköttsfickor

I en finsk studie var blödande tandköttsfickor kopplat till seborroisk dermatit och nummulärt eksem.

Forskning

EFP presenterar färska riktlinjer för parodontit stadium IV

Den 15 juni presenterade European Federation of Periodontology (EFP) de första europeiska riktlinjerna för behandling av avancerad parodontit (stadium IV).

Riktlinjer & kvalitet

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons