Annons

Annons

Rotfyllningen viktigare än hur kronan restaurerats

Kvaliteten på rotfyllningen är viktigare för den periapikala statusen än hur tandkronan restaureras. Det visar en ny svensk studie.

Är det bättre att använda en labbtillverkad krona för att restaurera en rotfylld tand än att göra den direkt med hjälp av komposit eller annat material? De få undersökningar som har gjorts av detta har inte kommit fram till något enhetligt svar. Därför ville svenska forskare studera frågan.
Tusen slumpvist utvalda skåningar bjöds 2007 in till studien, men i slutändan undersöktes endast 440 personer. Det låga deltagandet har dock enligt forskarna inte påverkat resultatet, eftersom syftet var att jämföra periapikal status vid olika typer av koronala restaurationer, inte att beskriva hälsostatusen i populationen.
Totalt hade försökspersonerna knappt 12 000 tänder, varav 660 var rotfyllda. De undersöktes både kliniskt och röntgenologiskt, både genom panoramaröntgen och vanliga röntgenbilder. Förekomsten av karies var signifikant högre i de rotfyllda tänderna (7,7 procent) jämfört med övriga tänder (2,9 procent).
Förekomsten av apikal parodontit var signifikant högre i de tänder som var restaurerade med amalgam, men när forskarna delade upp de rotfyllda tänderna i de med tillräcklig och otillräcklig teknisk kvalitet i rotfyllningen fick de en annan bild.
Bland tänderna med tillräcklig kvalitet var det ingen skillnad i apikal parodontit mellan de olika typerna av restauration. I stället handlade skillnaden om kvaliteten
i rotfyllningen, där det var fyra gånger så hög risk att en dåligt rotfylld tand hade apikal parodontit jämfört med en tand med en rotfyllning av god kvalitet.
Anmärkningsvärt är att endast 35 procent av rotfyllningarna ansågs hålla tillräckligt hög kvalitet.

Upptäck mer