Rotfyllningen viktigare än hur kronan restaurerats
Det var fyra gånger så hög risk att en dåligt rotfylld tand hade apikal parodontit jämfört med en tand med en rotfyllning av god kvalitet. Foto: Colourbox

Rotfyllningen viktigare än hur kronan restaurerats

Forskning 14 okt 2016
Dela artikeln
Kvaliteten på rotfyllningen är viktigare för den periapikala statusen än hur tandkronan restaureras. Det visar en ny svensk studie.

Är det bättre att använda en labbtillverkad krona för att restaurera en rotfylld tand än att göra den direkt med hjälp av komposit eller annat material? De få undersökningar som har gjorts av detta har inte kommit fram till något enhetligt svar. Därför ville svenska forskare studera frågan.

Tusen slumpvist utvalda skåningar bjöds 2007 in till studien, men i slutändan undersöktes endast 440 personer. Det låga deltagandet har dock enligt forskarna inte påverkat resultatet, eftersom syftet var att jämföra periapikal status vid olika typer av koronala restaurationer, inte att beskriva hälsostatusen i populationen.

Totalt hade försökspersonerna knappt 12 000 tänder, varav 660 var rotfyllda. De undersöktes både kliniskt och röntgenologiskt, både genom panoramaröntgen och vanliga röntgenbilder. Förekomsten av karies var signifikant högre i de rotfyllda tänderna (7,7 procent) jämfört med övriga tänder (2,9 procent).

Förekomsten av apikal parodontit var signifikant högre i de tänder som var restaurerade med amalgam, men när forskarna delade upp de rotfyllda tänderna i de med tillräcklig och otillräcklig teknisk kvalitet i rotfyllningen fick de en annan bild.

Bland tänderna med tillräcklig kvalitet var det ingen skillnad i apikal parodontit mellan de olika typerna av restauration. I stället handlade skillnaden om kvaliteten
i rotfyllningen, där det var fyra gånger så hög risk att en dåligt rotfylld tand hade apikal parodontit jämfört med en tand med en rotfyllning av god kvalitet.

Anmärkningsvärt är att endast 35 procent av rotfyllningarna ansågs hålla tillräckligt hög kvalitet.

Källa:

J Endod; Dawson et al

Läs mer: http://bit.ly/2bYJgIx

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch