Tänder fick dras ut efter felbehandling

Tänder fick dras ut efter felbehandling

Tandläkarens behandlingar ledde till skador hos flera patienter och ett flertal tänder fick dras ut.

Etik

Två av hundra rotfyllda tänder förloras varje år

Två av hundra rotfyllda tänder förloras varje år

Nio av tio tänder rotfyllda av allmäntand­läkare sitter kvar efter fem år och åtta av tio är fortfarande kvar efter tio år. Det visar en tioårsuppföljning i Norrbotten.

Endodonti

Rotfyllningen viktigare än hur kronan restaurerats

Rotfyllningen viktigare än hur kronan restaurerats

Kvaliteten på rotfyllningen är viktigare för den periapikala statusen än hur tandkronan restaureras. Det visar en ny svensk studie.

Forskning

Två av tre rotfyllda tänder kvar efter 20 år

Efter 20 år är två av tre rotfyllda tänder fortfarande kvar. Drygt var tionde tand hade dock behövt behandlas igen.

Forskning

En vacker rotfyllning

En vacker rotfyllning

En rotfyllning behöver inte vara ”vacker” för att vara lyckad. Den kemomekaniska rengöringen före behandlingen har större betydelse. Även den koronala restaurationen kan vara viktigare.

Endodonti

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons