Annons

Annons

Skallben användbart vid transplantation

Bakre skallbenet fungerar minst lika bra som höftbenet för att utvinna benvävnad för att bygga upp tandlösa käkar inför implantat. Det visar en nederländsk systematisk litteraturöversikt.

Ett vanligt tagställe för benvävnad är övre delen av patientens höftben, men ett alternativ är att ta det från bakre delen av skallbenet. Foto: Colourbox

För att förstärka benvävnaden inför implantat i en resorberad tandlös käke är användandet av kropps­egen benvävnad ofta betraktat som guldstandard, eftersom det förutom att utgöra strukturellt stöd för bennybildning också kan innehålla proteiner och celler som stimulerar benbildningsprocessen. Ett vanligt tagställe för benvävnad är övre delen av patientens höftben, men ett alternativ är att ta det från bakre delen av skallbenet.

Frågan är då vilken av metoderna som är behagligast för patienten. Nederländska forskare har därför gjort en systematisk litteraturöversikt och metastudie över forskningen kring frågan. Av 40 studier som togs med i analysen fanns dock bara en randomiserad kontrollerad studie, och därtill 23 prospektiva och 15 retrospektiva kohortstudier.

En metaanalys av två studier om sammanlagt 74 patienter visade ingen skillnad i vare sig patientnöjdhet eller postoperativ smärta mellan de två platserna för att skörda ben. Störningar i känseln i området kring ingreppet var sällsynta och estetiska försämringar små.

Dock hade många patienter där vävnaden tagits från höftbenet problem med att gå under en tid efter ingreppet, vilket skapade problem för dem i det dagliga livet. Författarna föreslår därför att man i högre utsträckning än i dag ska överväga att utvinna benvävnad för transplantation ur det bakre skallbenet.

Upptäck mer