Skallben användbart vid transplantation

Bakre skallbenet fungerar minst lika bra som höftbenet för att utvinna benvävnad för att bygga upp tandlösa käkar inför implantat. Det visar en nederländsk systematisk litteraturöversikt.

Forskning

Behandling med bensubstitut saknar effekt vid periimplantit

Tilläggsbehandling med benersättningsmaterial vid kirurgisk behandling av peri­implantit har ingen effekt på hälsan i den periimplantära mjukvävnaden, visar studie.

Forskning

Bovin benvävnad överlägsen vid implantat efter extraktion

En ny studie visar att bovin benvävnad fungerar bättre än den kroppsegna tillväxtfaktorn PDGF vid direktinstallation av implantat efter extraktion.

Forskning

 Bland celler och molekyler

Ulf Lerner började forska på 1970-talet och forskar fortfarande entusiastiskt om benceller och molekyler. Han brinner för translationell forskning, och är efter en nästan 50 år lång tillvaro på odontologiska fakulteten i Umeå numera aktiv på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons