Annons

Annons

Sova med protes fördubblar risken för lunginflammation

Sämre munhygien hos äldre som sover med sin protes mer än fördubblar risken att drabbas av lunginflammation, visar ny studie.

Totalincidensen för lunginflammation i Sverige ligger på runt en procent per år, men är väsentligt högre bland äldre. Aspiration av bakterier är en vanlig mekanism bakom sjukdomen och dålig munhälsa och munhygien börjar alltmer erkännas som riskfaktorer.
För att hitta påverkbara riskbeteenden hos äldre genomförde japanska forskare en undersökning av drygt 500 personer, 85 år eller äldre, där munhälsan kontrollerades och deltagarna tillfrågades om ett antal beteenden som kan påverka munhygienen. De äldre följdes sedan med årliga enkäter via mejl eller telefon under tre år eller tills första lunginflammationsorsakade inläggningen på sjukhus eller dödsfall inträffade.
Totalt inträffade 48 fall av allvarlig lunginflammation under de tre åren där 20 fall hade dödlig utgång och de övriga 28 resulterade i akut sjukhusinläggning. Incidensen i gruppen var 3,1 procent per år.
Svårigheter att svälja samt att sova med protesen var, oberoende av varandra, de påverkbara faktorer som tydligast ökade risken att drabbas av lunginflammation. I båda fallen var riskkvoten cirka 2,3 – det vill säga en dryg fördubbling av risken.
De patienter som sov med protesen hade också signifikant mer plack på tunga och protes, oftare gingivit, närvaro av Candida albicans och högre halter av den inflammatoriska cytokinen IL-6. I en ny analys av riskfaktorerna kan forskarna visa att det är den mikrobiologiska belastningen hos de nattliga protesbärarna som sannolikt orsakar riskökningen.
Forskarna menar att enkla nattrutiner, som att förvara protesen i en alkalisk peroxidbaserad lösning, drastiskt kan minska risken för den potentiellt dödliga åkomman hos de äldsta i samhället.

Upptäck mer