Ny rapport: Ökat tandvårdsbehov hos äldre

På tio år har antalet kvarvarande tänder hos landets 80-åringar ökat från 22 till 24. Samtidigt har antalet skadade tänder ökat något. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Nyheter

Äldre tenderar att överskatta tuggfunktionen – posteriora tandkontakter viktiga att bevara

Äldre individer med försämrad tugg­funktion tenderar att överskatta sin verkliga förmåga att tugga fast föda, visar en ny avhandling.

Vetenskap

Mycket kortare livslängd på muntorras lagningar

En finsk registerstudie visar för första gången hur mycket muntorrhet ökar risken att lagningar måste bytas eller repareras. Risken dubbleras.

Forskning

Munhälsan sämre hos äldre med hemomsorg

Munhälsan är sämre hos äldre med omsorgshjälp hemma än på boende. Det visar en tysk studie, och Sverige har samma mönster.

Forskning

Ålder inget hinder för implantat

Äldre behöver inte välja bort implantat av rädsla för infektioner och implantatförlust. Det visar en långtidsuppföljning av patienter som fått implantat efter 65 års ålder.

Forskning

Oklart om patienter får coronakompensation

Flera månader in på coronapandemin är det fortfarande oklart om patienter kommer att kompenseras när de går miste om tandvårdens högkostnadsskydd på grund av att behandlingsperioden dragit ut på tiden.

Covid-19

Tandvården kan bli dyr på grund av Corona

Regeringen ger inte grönt ljus att på grund av coronakrisen förlänga perioden då tandvårdens högkostnadsskydd gäller.

Covid-19

Patientens ålder inte en faktor vid implantat

Trots att äldre har sämre läkförmåga, fler systemiska sjukdomar och får fler läkemedelsbehandlingar drabbas de inte av fler implantatförluster, visar svensk-österrikisk forskning.

Forskning

Kvinnor oftare muntorra

Kvinnor har oavsett ålder genomgående större problem med muntorrhet jämfört med män visar ny studie.

Forskning

Sväljsvårighet och dålig munhälsa ökar dödsrisken

Äldre med nedsatt sväljförmåga har en ökad risk att dö, har de dessutom dålig munhälsa ökar risken ytterligare, varnar svenska forskare.

Forskning

Äldre med fler tänder har inte fler tandsjukdomar

Hypotesen om att dagens äldre, med fler egna tänder, också har fler tandsjukdomar stämmer inte, visar en studie från Australien.

Forskning

Regelbundna tandläkarbesök ger bibehållen oral livskvalitet

Att regelbundet gå till tandläkaren är ett bra sätt för medelålders personer att behålla en god oral livskvalitet upp i åren, visar en ny svensk studie.

Forskning

Oral ohälsa riskfaktor för undernäring

Det är viktigt att sjukvårdspersonal som tar hand om äldre regelbundet kontrollerar deras orala hälsa, eftersom det finns ett samband mellan oral hälsa och undernäring eller risk för undernäring.

Forskning

Tandborststudie på äldre visade långtidseffekt

Ett år efter en studie som jämförde elektrisk och manuell tandborstning på äldreboenden hade deltagarna fortfarande sänkt plackförekomst – oavsett borstmetod.

Forskning

Tandvårdsstödet missar äldre med låg inkomst

Högkostnadsskyddet inom tandvårdsstödet träffar inte rätt för äldre med stora tandvårdsbehov men låg inkomst. Det visar den granskning som Inspektionen för socialförsäkringen genomfört.

Nyheter

Sova med protes fördubblar risken för lunginflammation

Sämre munhygien hos äldre som sover med sin protes mer än fördubblar risken att drabbas av lunginflammation, visar ny studie.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons