SSRI dubblerade andelen misslyckade implantat

Forskning 5 dec 2014
Dela artikeln
Antidepressiva SSRI-preparat påverkar benmetabolismen negativt, vilket fördubblar risken att implantat misslyckas.

Den välkända signalsubstansen serotonin verkar inte bara i hjärnan. Enligt relativt ny forskning spelar signalsubstansen även en roll i benmetabolismen via ett antal serotoninreceptorer och serotonintransportörer. De antidepressiva selektiva serotoninåterupptagshämmarna, SSRI, blockerar effektivt dessa transportörer, vilket leder till en negativ effekt på benuppbyggnaden.

Detta är sannolikt förklaringen till varför SSRI-behandling ökar förekomsten av benfrakturer hos behandlade patienter. Men behandling med SSRI-läkemedel försvårar också för benet att fästa i nyinsatta implantat, visar nu en kanadensisk studie.

Forskarna har retroaktivt analyserat data från 490 patienter som fått implantat mellan 2007 och 2013 vid en klinik i Kanada. Patienter med andra sjukdomar eller läkemedelsbehandlingar som är kända för att påverka benmetabolismen exkluderades.

Det visade sig att implantaten misslyckades i 10,6 procent av fallen hos de SSRI-behandlade patienterna jämfört med 4,6 procent hos de som inte tog SSRI. För första gången visas nu en koppling mellan behandling med SSRI-läkemedel och högre risk för implantatkomplikationer.

Läs mer:

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch