Tandkrämer mot ilningar fungerar – alla utom en
För att minska mängden plastpartiklar i sjöar och hav föreslår regeringen att mikrokorn av plast förbjuds i tandkräm. Foto: Colourbox

Tandkrämer mot ilningar fungerar – alla utom en

Forskning 20 feb 2015
Dela artikeln
Tandkräm mot ilningar och känsliga tandhalsar som innehåller strontium fungerar inte, enligt en ny metaanalys.

Ilningar i tänderna, eller känsliga tandhalsar, beror, enligt den svenske tandläkaren och odontologie doktorn Martin Brännströms hydrodynamiska teori från 1963, på att exponerat dentin får vätska i dentintubuli att påverka baroreceptorer som i sin tur triggar igång en nervsignal som uppfattas som smärta.

Denna smärta kan motverkas antingen genom att blockera nervsignalen eller genom att skydda det exponerade dentinet, tekniker som används i olika typer av tandkräm mot ilningar och känsliga tandhalsar. Men hur väl fungerar de? Det har naturligtvis undersökts, men någon ordentlig sammanställning har inte gjorts tidigare.

Därför har forskare från Sydkorea nu gjort en metaanalys av 31 randomiserade och placebokontrollerade kliniska studier av olika typer av tandkräm, där alla studier testade effekten med en luftstråle direkt mot tanden. De olika tandkrämstyperna innehöll som aktiva ämnen kalium, tennfluorid, en kombination av de båda, strontium, kalcium-natrium-fosfosilikat eller aminosyran arginin.

Metaanalyserna av studierna av tandkrämstyperna visar att samtliga tandkrämer utom den som innehöll strontium hade en signifikant bättre effekt på smärtsymtomen jämfört med placebo.

Olika mekanismer bakom tandkrämstyperna
  • Kalium passerar igenom dentintubuli och depolariserar nervsynapsen och stoppar smärtsignalen.
  • Tennfluorid skapar en olöslig metallförening som blockerar öppna dentintubuli och förhindrar på det viset stimulering av nervcellerna.
  • Kalcium-natrium-fosfosilikat skapar ett skyddande lager av hydroxyapatit över dentinet.
  • Arginin bildar tillsammans med kalcium ett skyddande lager över dentinet.
  • Strontium liknar kalcium både kemiskt och biologiskt och kan absorberas i emalj och dentin som skydd, men denna analys visar att det fungerar dåligt.

Källa: Desensitizing toothpaste versus placebo for dentin hypersensitivity: a systematic review and meta‐analysis

Läs fler artiklar om tandkräm

Plast i tandkräm förbjuds

Tandkräm tar inte bort plack

Tandkräm utan skum lika bra som med

Statintandkräm nytt grepp mot parodontit

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch