Tandskola för barn hjälper även föräldrarna
Barnen förmedlar de kunskaper om munhälsa som de får i skolan till sina föräldrar, visar studien. Foto: Colourbox

Tandskola för barn hjälper även föräldrarna

Forskning 7 mar 2016
Dela artikeln
Barn som får undervisning i skolan om munhälsa och vikten av tandborstning påverkar också sina föräldrar så att de förbättrar sina vanor.

Att ge skolbarn information och öka deras kunskap om risker för tandhälsan, behovet av tandborstning två gånger om dagen med fluortandkräm, nyttan av xylitolprodukter efter måltider och nyttiga matvanor, som att inte småäta, påverkar inte bara barnen – det får också hälsosamma effekter på deras föräldrar.

Det kan finska forskare visa efter att ha undersökt närmare 1 700 föräldrar till femte- och sjätteklassare som fått undervisning i tandhälsa i skolan och jämfört med drygt 800 föräldrar till jämnåriga barn i en stad, fem mil bort, där barnen inte fick denna undervisning.

Forskarna har låtit barn och föräldrar, var för sig, besvara tre enkäter mellan 2001 och 2005. Den första enkäten gav baslinjenivån. Därefter startades barnens undervisning i tandhälsa i den ena staden. 2003 genomfördes den andra enkäten och strax därefter infördes undervisning för barnen även i den andra staden, liksom även information till vuxna.

Det forskarna kan se är att föräldrarna till barnen som fick information tidigt ändrade inställning och beteende i linje med undervisningen, något som inte skedde med föräldrarna till barnen som inte fick någon undervisning. När sedan alla barn fick undervisning, och information även förmedlades via massmedierna och i köpcentrum med mera, ökade kunskapen i båda städerna.

Forskarnas slutsats är att barnen förmedlar de kunskaper de får i skolan till sina föräldrar. Även om det var mest mammor som besvarade enkäten, kan forskarna även se att papporna förändrade sitt beteende.

Forskarnas slutsats är att bra hälsokampanjer riktade till barn kan överföras till barnens föräldrar som då också kan lära sig och förändra sitt beteende.

Källa:

Acta Odontol Scand; Tolvanen et al

Läs mer: http://bit.ly/1PJkgTk

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch