Sämre tandhälsa hos placerade barn

En avhandling av Tita Kirkinen, övertandläkare i pedodonti, visar att placerade barn har sämre tandhälsa, fler akutbesök och färre vanliga tandundersökningar än andra barn.

Forskning

Tandhuset tryggar barnens hälsa

Med motiverande samtal i hemlik miljö hoppas folktandvården kunna stärka tandhälsan hos barnen i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. ”I Tandhuset blir föräldrarna mer mottagliga för information”, säger klinik­chefen Maria Chevalier.

Metod, klinik & praktik

Digital tandvård får tvååringarna att gapa

I två år har Folktandvården Region Örebro län drivit ett pilotprojekt med digitala tandhälsokontroller för tvååringar. Betyget från deltagarna har varit övervägande högt.

Metod, klinik & praktik

Ny yrkesgrupp vill ­främja sunda vanor

Folktandvården Västra Götaland testar en ny yrkesgrupp inom tandvården – hälsopromotörer. Kan beteendevetare stötta föräldrarna till barn med hög risk för karies så att det blir sundare vanor hemma?

Nyheter

Korrekta data i SKaPa

Svenska tandvårdsdata överförs automatiskt till databasen SKaPa som underlag för bland annat forskning. Nu är datauppgifterna också kontrollerade i en studie.

Forskning

Föräldrarnas attityd grundlägger kariesrisken

Hur strikta föräldrarna är med tand­borst­ning och sötsaker tidigt i livet avgör hur mycket karies barnen kommer att få, även som vuxna, visar ny svensk forskning.

Forskning

Hon forskar för småbarnens hälsa

Karies är en sjukdom, inte ett normaltillstånd. Så resonerar Pernilla Lif Holgerson, som forskar för att alla småbarn ska kunna ha en hälsosam mikro-flora i munnen, och slippa bli sjuka.

Nyheter

”Tandläkare bör ge kostråd”

Alla bör få kostrådgivning som en del i tandläkarbesöket. Det menar en internationell forskargrupp knuten till WHO.

Forskning

Kartan hjälper kariessjuka

Tandhälsan i Gottsunda är sämre än i övriga Uppsala län. Därför satsar folktandvården extra på tvååringarna i området och tar hjälp av geografin och telefonsamtal för att förbättra småbarnens tandhälsa.

Nyheter

Bättre med fluor i dricksvatten än i salt

En ny studie visar att fluor i dricksvatten verkar vara mer effektivt än fluor tillsatt i salt.

Forskning

KBT funkar mot tandvårdsfobi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa barn och ungdomar att bli av med sin tandvårdsfobi. Det visar Shervin Shahnavaz i en randomiserad, kontrollerad studie, den första i sitt slag på området.

Forskning

Juice ökar erosionsskadorna hos förskolebarn i Tyskland

På tio år har andelen tyska förskolebarn med erosionsskador på tänderna ökat från vart tredje barn till närmare vartannat. Orsak: Konsumtionen av fruktjuice och läsk.

Forskning

Flyktingbarn har särskilda tandvårdsbehov

Nyanlända flyktingbarn bör tidigt genomgå tandundersökning i syfte att åtgärda problem och förmedla tandvårdsinformation för att förebygga framtida problem, menar australiska forskare.

Forskning

Invandrarföräldrars erfarenheter styr barnens tandläkarbesök

De invandrade föräldrar som säger sig kunna upptäcka karies hos sina barn är mer benägna att ta dem till tandläkaren än de som tror att tandläkarbesöket kommer att orsaka barnet smärta, visar ny studie.

Forskning

Astma – en utmaning för tandvården

Barn och ungdomar med astma löper ökad risk för karies, gingivit och erosioner. Det kan bero på sjukdomen i sig, på medicineringen eller på att barnens livssituation påverkas av sjukdomen. Därför är det viktigt att identifiera riskpatienter tidigt.

Okategoriserade

Tandhälsan blir allt bättre – men ojämlikheten ökar

Svenskarnas tänder blir allt friskare. Men skillnaderna mellan olika grupper fortsätter att öka, visar de senaste siffrorna från Socialstyrelsen.

Jämlik tandvård

Vanor, inte kunskap, påverkar tandhälsan

Det var inte vad barnen visste om oral hälsa utan vad de faktiskt gjorde för att förbättra den som var avgörande för deras tandhälsa, visar finska forskare.

Forskning

Tandskola för barn hjälper även föräldrarna

Barn som får undervisning i skolan om munhälsa och vikten av tandborstning påverkar också sina föräldrar så att de förbättrar sina vanor.

Forskning

D-vitamin kopplat till bättre tandhälsa

Tyska forskare har undersökt tandhälsan hos drygt 1 000 tioåringar från München och samtidigt tagit blodprov där D-vitaminhalten mättes.

Forskning

Utsatta barn har sämre tandhälsa

Barn som upplevt negativa och stressande händelser har sämre tandhälsa än barn som inte upplevt det.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons