Tandvårdspersonal i äldreomsorgen kan rädda liv
Äldre sjukhuspatienter riskerar att drabbas av lunginflammation på grund av att de via andningen drar ner orala bakterier i lungorna. Foto: Colourbox

Tandvårdspersonal i äldreomsorgen kan rädda liv

Forskning 29 nov 2016
Dela artikeln
Tandvård för äldre på sjukhus eller sjukhem genomförd av tandvårdspersonal kan minska risken för död i lunginflammation, visar svensk metaanalys. Detsamma gäller inte om tandvården utförs av sjuksköterskor.

Äldre personer inlagda på sjukhus eller på sjukhem kan ha svårt att sköta sin orala hygien. Förutom att tandproblemen ökar riskerar de att drabbas av lunginflammation på grund av att de via andningen drar ner orala bakterier i lungorna.

Extra intensiv tandvård utförd av tandvårdspersonal kan, enligt en tidigare systematisk genomgång av forskningen på området, förebygga ett av tio dödsfall. Nu har svenska forskare undersökt om samma sak även gäller när sjuksköterskor utför tandvården.

I en metaanalys av samtliga studier publicerade efter den 1 januari 1996 som undersökte frågan har forskarna inkluderat fem studier av knappt 2 700 funna.

Analysen visar, med ett lågt bevisvärde, att intensiv tandvård utförd av tandvårdspersonal minskade risken att dö i lunginflammation.

Analysen visade även, med ett högre bevisvärde, att tandvård utförd av sjuksköterskor inte påverkade risken i positiv riktning.

Två av forskarna anger att de har kopplingar till företaget Oral Care AB som erbjuder mobil hemtandvård för personer som bor inom äldreomsorgen.

Källa:

J Am Geriatr Soc; Sjögren et al

Läs mer: http://bit.ly/2fHyAig

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch