Tillsats kan ge tandkräm utan risk för fluorosis

forskning 30 okt 2014
Dela artikeln
Genom att tillsätta kalciumglycerofosfat har forskare skapat en lågfluortandkräm som kan ge ett lika bra skydd mot karies som vanlig fluortandkräm, men utan risken för fluorosis.

Forskning har visat vikten av att använda tandkräm med fluor redan till ganska små barn för att motverka uppkomsten av karies. Nackdelen är att barnen utsätts för risken för fluorosis.

Men nu kan dilemmat vara på väg att lösas. Brasilianska forskare har tagit fram en lågfluortandkräm med lika bra, eller bättre, remineraliserande egenskaper som tandkräm med betydligt högre fluorhalt. Det är åtminstone vad deras in situ-studie visar.

Tio friska frivilliga bar en ställning med ytskivor av kotänder i munnen för att testa fem olika varianter av tandkräm under tre dagar var.

De tandkrämer som testades var; placebo, 500 ppm fluor, 500 ppm fluor (från natriumfluorid, NaF) med 0,25 procent kalciumglycerofosfat, 500 ppm fluor (från monofluorfosfat, MFP) med 0,25 procent kalciumglycerofosfat och en normal 1 100 ppm fluortandkräm.

Försökspersonerna bar ställningen med kotänderna dygnet runt, förutom under max en timme, tre gånger per dag när de åt mat. Efter varje måltid satte de in ställningen igen och borstade tänderna med respektive tandkräm. Efter tre dagar monterades tandproverna ut och nya sattes in. Tandproverna analyserades sedan med avseende på ythårdhet, hårdhet på djupet 10–330 mikrometer samt mängd fluor, kalcium och fosfor. Varken försökspersonerna eller forskarna som undersökte tandproverna visste vilka prov som behandlats med vilken tandkräm.

Resultatet visar att lågfluortandkrämen innehållande natriumfluorid med tillsatt kalciumglycerofosfat var likvärdig eller bättre än normaltandkrämen på samtliga parametrar. Tandkrämen med monofluorfosfat var något sämre på enstaka parametrar.

Forskarna menar att studien pekar på att lågfluortandkräm med 500 ppm natriumfluorid och 0,25 procent kalciumglycerofosfat kan ge ett bättre skydd mot karies och samtidigt en lägre risk för fluorosis jämfört med vanlig fluortandkräm, men att detta måste bekräftas i kliniska studier.

Läs mer: http://bit.ly/1relh8R

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch