Annons

Annons

TMD bland norska ungdomar vanligast i 16-årsåldern

Drygt 10 procent av ungdomarna mellan 12 och 19 år i Bergen i Norge diagnostiserades med temporomandibulära problem, TMD, i en klinisk undersökning av 167 ungdomar.

Drygt 10 procent av ungdomarna mellan 12 och 19 år i Bergen i Norge diagnostiserades med temporomandibulära problem, TMD, i en klinisk undersökning av 167 ungdomar.
Fler än var fjärde av de drabbade var 16 år, något som forskarna spekulerar kan bero på att övergången från högstadium till gymnasium, och de ökade krav som det innebär, kan skapa en extra stress hos ungdomarna.
Undersökningen kunde också bekräfta den, sedan tidigare kända, kraftiga snedfördelningen mellan könen, där närmare 20 procent av flickorna var drabbade av TMD medan endast knappt 4 procent av pojkarna var det.

Upptäck mer