Annons

Annons

Transfettsyror associerade med risk för parodontit

Finns det ett samband mellan transfettsyror och parodontit? En registerstudie av kinesiska forskare tyder på att så kan vara fallet.

Ju högre halter transfettsyror i blodet, desto större risk för parodontit, visar en kinesisk studie. Foto: Colourbox

Det är väl känt att transfettsyror har proinflammatoriska egenskaper och ökar oxidativ stress. Kinesiska forskare har därför frågat sig om det finns ett samband mellan transfettsyror och parodontit.

Forskarna utnyttjade ett register där det fanns över 1 500 patienter som genomgått en noggrann parodontologisk undersökning och dessutom fått blodfetter analyserade.

Hälften av dessa patienter hade parodontit. Det visade sig finnas tydliga samband: Risken för parodontit var 1,2 gånger högre hos dem med höga halter transfetter, och sambandet var starkare vid samtidig övervikt och fetma. För en av fettsyrorna kunde man också se en association med svårighetsgraden av parodontit.

Upptäck mer