Annons

Annons

Typ av restauration påverkar risken för apikal parodontit

Rotfyllda tänder som har restaurerats med fyllningsmaterial kan ha en ökad risk att drabbas av apikal parodontit, visar ny svensk studie.

Komposit eller komposit i kombination med amalgam ökar risken att tanden drabbas av apikal parodontit jämfört med inlägg eller krona.
Det kan svenska forskare visa efter att ha analyserat data från 788 personer mellan 20 och 70 år med sammanlagt 2 634 rotfyllda tänder. Försökspersonerna var slumpmässigt utvalda invånare i Jönköping under åren 1983, 1993 och 2003.
Även undermåliga rotfyllningar och ålder under 60 år visade sig öka risken för apikal parodontit.
Men forskarna menar att deras fynd måste tolkas med försiktighet. Det kan finnas okontrollerade faktorer som spökar. Ett exempel är att fyllningar kanske oftare används i tänder med sämre endodontisk prognos.
Även fyndet att yngre har högre risk skulle kunna förklaras av att andelen 60- och 70-åringar var lägre än yngre åldersgrupper, vilket skulle kunna indikera en selektionseffekt med relativt friskare individer i dessa ålderskategorier. Därför behövs kontrollerade kliniska studier för att utvärdera om fynden håller, menar forskarna.

Upptäck mer