Typ av restauration påverkar risken för apikal parodontit

Forskning 20 maj 2015
Dela artikeln
Rotfyllda tänder som har restaurerats med fyllningsmaterial kan ha en ökad risk att drabbas av apikal parodontit, visar ny svensk studie. Men fynden måste tolkas med försiktighet, menar forskarna.

Komposit eller komposit i kombination med amalgam ökar risken att tanden drabbas av apikal parodontit jämfört med inlägg eller krona.

Det kan svenska forskare visa efter att ha analyserat data från 788 personer mellan 20 och 70 år med sammanlagt 2 634 rotfyllda tänder. Försökspersonerna var slumpmässigt utvalda invånare i Jönköping under åren 1983, 1993 och 2003.

Även undermåliga rotfyllningar och ålder under 60 år visade sig öka risken för apikal parodontit.

Men forskarna menar att deras fynd måste tolkas med försiktighet. Det kan finnas okontrollerade faktorer som spökar. Ett exempel är att fyllningar kanske oftare används i tänder med sämre endodontisk prognos.

Även fyndet att yngre har högre risk skulle kunna förklaras av att andelen 60- och 70-åringar var lägre än yngre åldersgrupper, vilket skulle kunna indikera en selektionseffekt med relativt friskare individer i dessa ålderskategorier. Därför behövs kontrollerade kliniska studier för att utvärdera om fynden håller, menar forskarna.

Källa:

Acta Odont Scand; Frisk et al
Läs mer: http://bit.ly/1Cwxxl0

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch