Annons

Annons

Utbildning på äldreboenden förbättrar tandhälsan

Utbildning av personalen på äldreboenden och tillgång till ultraljudsutrustning för rengöring av proteser förbättrade tandhälsan för de boende, visar tysk studie.

De som bor på äldreboenden blir allt äldre och en allt större andel av dem är dementa. Detta får negativa konsekvenser för tandhälsan på boendena. Ett sätt att motverka det är att utbilda personalen och ge dem effektiva verktyg för att hjälpa de äldre.
Det kan tyska forskare visa efter en studie där 14 olika äldreboenden med sammanlagt 269 boende lottades till antingen interventions- eller kontrollgruppen och sedan följdes under tolv månader.
Själva interventionen var en utbildning för personalen som tog upp vanliga orala problem hos äldre, tandborstningstekniker för tänder och proteser, hantering av mellanrumsborstar och munskölj samt användning av ultraljud för att rengöra proteser. Personalen fick sedan öva sina nya färdigheter på vissa av de boende under överinseende av en tandläkare.
Sex månader efter interventionen var det signifikanta skillnader i parametrar som plackkontroll, gingival blödning och proteshygien till interventionsgruppens fördel. Dessa skillnader höll även i sig efter tolv månader utan att någon ny utbildningsinsats genomförts. Forskarna menar att detta är en enkel och billig metod för att förbättra tandhälsan på äldreboenden som bör införas.

Upptäck mer