Ny rapport: Tandhälsan i Sverige bättre än någonsin

De negativa trenden för karies i mjölktandsbettet bland de yngsta barnen är nu definitivt bruten. Det visar den årliga rapporten från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Nyheter

Bedömning av tandhälsan på äldreboende kan bli bättre

Hälften av alla boende på svenska äldreboenden får en årlig riskbedömning av sin munhälsa. Det borde vara fler. Ny forskning pekar också på att risker sannolikt missas, vilket kan bero på brister i utbildningen av vårdpersonalen.

Forskning

Fler äldre med fler tänder ökar kraven på tandvården

Äldres tandhälsa har förbättrats avsevärt på bara de senaste tio åren, det kan svenska forskare visa i en ny studie. Men fler äldre som har fler tänder kommer också att ställa högre krav på tandvården i framtiden, varnar forskarna.

Forskning

Fler har fler intakta tänder längre

Fler personer över 74 år besöker tandvården, medan andelen av hela befolkningen som gör det har minskat de senaste tio åren. Samtidigt har fler intakta tänder högre upp i åldrarna. Det visar Socialstyrelsens statistik om tandhälsa för år 2019.

Nyheter

Regelbundna tandläkarbesök ger bibehållen oral livskvalitet

Att regelbundet gå till tandläkaren är ett bra sätt för medelålders personer att behålla en god oral livskvalitet upp i åren, visar en ny svensk studie.

Forskning

Ojämlikhetens ansikte

Dina tänder visar vem du är. Eller åtminstone kan de skvallra om din inkomst, utbildningsnivå och var du har vuxit upp.

Jämlik tandvård

Utbildning på äldreboenden förbättrar tandhälsan

Utbildning av personalen på äldreboenden och tillgång till ultraljudsutrustning för rengöring av proteser förbättrade tandhälsan för de boende, visar tysk studie.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons