Annons

Annons

Vanor, inte kunskap, påverkar tandhälsan

Det var inte vad barnen visste om oral hälsa utan vad de faktiskt gjorde för att förbättra den som var avgörande för deras tandhälsa, visar finska forskare.

För att förbättra tandhälsan hos barn bör man lägga mer kraft på att omvandla barnens kunskap till praktisk handling. Det är en av de slutsatser som de finska forskarna drar efter att ha undersökt kunskap, attityder, vanor och tandhälsa hos 588 tolvåringar.
Barnen, som gick på någon av 15 slumpvis utvalda skolor i Åbo, fick anonymt fylla i en enkät. Enkäten omfattade 112 frågor som, förutom bakgrundsfrågorna, kretsade kring oral och generell hälsokunskap, attityder och vanor samt självupplevda orala symtom.
Mer än tre fjärdedelar av barnen borstade tänderna minst två gånger per dag, men bara drygt var tionde använde tandtråd varje dag.
Sex av tio barn rapporterade inga orala symtom och forskarna fann inga skillnader i kunskap eller attityd hos de barn som rapporterade orala symtom jämfört med dem som inte gjorde det.
Däremot var det signifikant vanligare att de utan symtom borstade tänderna minst två gånger per dag, inte intog godis, snacks eller läsk varje dag och var rök- och snusfria. Men det var också färre som använde xylitolprodukter minst tre gånger om dagen.
Studien visar också en klar skillnad mellan flickor och pojkar. Det var signifikant fler flickor än pojkar som borstade tänderna minst två gånger per dag och använde xylitolprodukter minst tre gånger per dag.
Flickorna drack också läsk och sportdryck mer sällan och rökte och snusade i mindre omfattning. Men trots detta rapporterade flickorna signifikant mer blödande tandkött än pojkarna medan pojkarna rapporterade signifikant mer tandsten än flickorna.

Upptäck mer