Varannan med aggressiv parodontit bryter behandlingen
Rökare var statistiskt signifikant överrepresenterade i gruppen som avbröt sin behandling. Foto: Colourbox

Varannan med aggressiv parodontit bryter behandlingen

Forskning 17 jan 2017
Dela artikeln
Närmare hälften av patienterna med aggressiv parodontit avbryter sin parodontala behandling, visar svensk studie.

Patienter med aggressiv parodontit fullföljer sin behandling i betydligt lägre utsträckning än patienter med kronisk parodontit. Det visar en svensk retrospektiv studie av drygt 230 patienter med aggressiv parodontit som remitterades till två specialistkliniker i Stockholm mellan januari 2006 och december 2008.

Patienterna följdes sedan till och med december 2013 och deras följsamhet till behandlingen jämfördes med en slumpvis utplockad grupp av patienter med kronisk parodontit.

Studien visar att 46 procent av patienterna med aggressiv parodontit avbröt sin behandling under den här tiden jämfört med 34 procent av patienterna med kronisk parodontit.

Patientgrupperna skiljde sig åt på flera punkter. Patienterna med aggressiv parodontit var betydligt yngre med en medelålder på 29 år jämfört med snittåldern 53 år för patienterna med kronisk parodontit, något som rimmar väl med sjukdomarnas karaktäristik, enligt forskarna. Samtidigt är det visat att äldre personer är mer följsamma än yngre personer.

Det var också signifikant fler rökare bland patienterna med kronisk parodontit, och rökare var statistiskt signifikant överrepresenterade i gruppen som avbröt sin behandling.

Majoriteten av patienterna som avbröt sin behandling gjorde det under det första året av behandling. De patienter med aggressiv parodontit som avbröt behandlingen hade signifikant fler djupa tandköttsfickor än de som stannade kvar.

Källa:

Acta Odontol Scand; Modin et al

Läs mer: http://bit.ly/2hZjH9Q

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch