Annons

Annons

Xenotransplantat effektivt för att stärka alveolarutskottet

Xenotransplantat är effektiva för att stärka och bevara alveolarutskottet efter en tandextraktion, i alla fall om de förseglas med resorberbart membran. Det visar en nyligen publicerad metastudie.

Olika material kan användas för att stärka alveolar­utskottet efter en tandextraktion. I studien har xenotransplantat med resorberbart membran jämförts med spontan läkning.

Foto: Colourbox

Många olika material kan användas för att bevara och stärka alveolarutskottet efter en tandextraktion. Bäst studerad och dokumenterad är effekten av att transplantera autolog benvävnad från andra ställen på patienten. Vissa studier har visat att autologt ben bevarar alveolarutskottet sämre än xenotransplantat. Sårförslutning anses vara en nyckelfaktor, varför tillägg av någon form av försegling har förordats.

Ett internationellt forskarlag, som domineras av brasilianska forskare, har nu gjort en systematisk översikt och metaanalys av forskning som utvärderat xenotransplantat i kombination med resorberbart membran och jämfört detta med spontan läkning.

I forskarnas metaanalys ingick tretton publikationer från tio randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 357 deltagare. Det visade sig att hur man än mätte (horisontellt, vertikalt buckalt eller vertikalt lin­gu­alt), var behandling med xeno­transplantat och resorberbart membran överlägset med stor statistisk signifikans. Benförlusten var med alla sätt att mäta ungefär två millimeter mindre än vid spontanläkning, och skillnaden var särskilt tydlig i estetiskt betydelsefulla områden.

Upptäck mer