Försäkringskassan lovar bättre återkoppling
Anna-Lena Rosendahl besöker bland annat kliniker för att ta reda på vad tandläkare tycker om Försäkringskassan.

Försäkringskassan lovar bättre återkoppling

31 jan 2013
Dela artikeln
Försäkringskassans återkoppling till tandläkare kommer att bli bättre under 2013. Det lovar Anna-Lena Rosendahl, myndighetens kundansvariga för partner inom tandvården.

Anna-Lena Rosendahl har arbetat på Försäkringskassan sedan hösten 2011, då en ny tjänst som kundansvarig för vårdgivare inom tandvården inrättades. Sedan dess är hennes uppdrag att vara en länk mellan myndigheten och tandvården. Tidigare arbetade hon på Astra Zeneca.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) riktade skarp kritik mot Försäkringskassan i slutet av 2011. Bland annat var Försäkringskassan för dålig på att återkoppla resultaten av efterhandskontrollerna till vårdgivare, enligt ISF.

– Det kommer att bli mer individuell återkoppling. Vi kan göra mycket bättre, säger Anna-Lena Rosendahl.

Ett led i förbättringsarbetet är att vissa utredare på Försäkringskassan kommer ibland att ta kontakt per telefon med vårdgivare och tandläkare för att förklara varför Försäkringskassan exempelvis har krävt tillbaka pengar.

Anna-Lena Rosendahl har också kontakt med vårdgivare och besöker kliniker.

– Jag vill se och förstå hur det dagliga arbetet fungerar på en klinik och fånga upp synpunkter om hur det statliga tandvårdsstödet fungerar i vardagen. Jag vill också veta hur tandläkare ser på Försäkringskassan, berättar hon.

Mer information, till exempel statistik, kommer också att finnas tillgängligt på Försäkringskassans webbplats.

Återkoppling sker även via ett branschråd som bildades för drygt ett år sedan. Representanter från Tjänstetandläkarna, Praktikertjänst, Privattandläkarna, Sveriges folktandvårdsförening, Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Tandhygienistförening utbyter information. Anna-Lena Rosendahl bjuder in till möten ungefär fyra gånger per år.

Skarp kritik

Inspektionen för socialförsäkringen skrev i sin rapport att Försäkringskassan behöver bli bättre på att kontrollera att utbetalningarna från tandvårdsstödet blir rätt.

ISF var kritisk mot att det inte fanns någon heltäckande kunskap om vilka delar av tandvårdsstödet eller vilka grupper av vårdgivare eller tandläkare som hade hög risk för fel, trots att mer än 100 000 patientbesök kontrollerades varje år sedan tandvårdsstödet infördes den 1 juli 2008. Bland annat ansåg ISF att Försäkringskassan måste satsa mer på att:

  • söka i registret efter tecken på överutnyttjande (»data mining«)
  • göra slumpmässiga efterhandskontroller av ersättningsperioder
  • förhindra höga felaktiga belopp.

Blir bättre på efterhandskontroller

I november 2011 daterade Försäkringskassan upp sitt IT-stöd. Det har bidragit till en positiv utveckling av arbetet med efterhandskontroller.

– Vi blir bättre och bättre på att göra kontroller där de behövs, säger Anna-Lena Rosendahl.

Försäkringskassan gör olika sorters efterhandskontroller. Dels gör man slumpvisa allmänpreventiva kontroller bland alla vårdgivare som rapporterar in i systemet.

– Ambitionen är att alla som begär ersättning blir kontrollerade någon gång under året. Är det inga konstigheter blir det kanske inte fler kontroller samma år.

Försäkringskassan gör också särskilda kontroller på områden där det finns relativt stor risk för fel. Det kan till exempel röra sig om komplexa åtgärder där det är svårt att veta hur man ska bedöma eller hur man ska skriva i journalen.

Sådana kontroller görs bland annat för att identifiera områden där regelverket kan bli bättre. Försäkringskassan informerar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) om brister så att de kan justera eller tydliggöra reglerna.

Polisanmäler misstänkt fusk

Den tredje sortens kontroll görs när Försäkringskassan misstänker fusk.

I sin granskning av Försäkringskassan skrev ISF att det gjordes få kontrollutredningar av misstänkt fusk och få polisanmälningar. ISF efterlyste hårdare tag, vilket det också blivit.
2010 och 2011 gjorde Försäkringskassan sammanlagt bara två polisanmälningar.

Mellan januari och oktober 2012 gjordes sju polisanmälningar. Under samma period gjordes 103 kontrollutredningar på grund av misstänkt fusk. Drygt hälften ledde till återkrav.

Anledningen till att Försäkringskassan börjar en kontrollutredning kan variera. Ibland får myndigheten signaler från en patient eller en vårdgivare.

Anna-Lena Rosendahl berättar att det har hänt att tandläkare har utfört behandlingar och försökt rapportera in åtgärderna till Försäkringskassan utan att lyckas. Enligt IT-systemet skulle åtgärderna redan ha gjorts av en tidigare vårdgivare.

I samband med massmediernas bevakning av det misstänkta fusket inom tandvårdsstödet har Försäkringskassan fått samtal från oroliga tandläkare.

– De har svårt att förstå att det finns oseriösa kolleger som rapporterar in behandlingar som de inte har gjort.

Men sådana tandläkare finns, även om de är få, konstaterar hon.

Kontrollutredningar görs också om man med hjälp av IT-systemet hittar tecken på överutnyttjande av tandvårdsstödet.

Den vanligaste anledningen till återkrav är att vårdgivaren inte skickar in underlag i samband med en efterhandskontroll.

– De tänker kanske att de kan begära omprövning och skicka underlag då, men det innebär en ökad admini-stration både för oss och för dem, säger Anna-Lena Rosendahl.

200 JOBBAR MED TANDVÅRDSSTÖDET

Över 200 personer arbetar med tandvårdsstödet på Försäkringskassan. Runt 120 utredare arbetar med efterhandskontroller. Till det kommer 35 handläggare som tar hand om manuella ärenden samt runt 15 försäkringsodontologiska rådgivare som jobbar deltid.

På en annan avdelning arbetar drygt tio utredare och tre försäkringsodontologiska rådgivare med omprövningar.

Dessutom jobbar ett 30-tal personer med att svara på frågor om tandvårdsstödet på Försäkringskassans kundcenter för partner.

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Foto: Michael Melanson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch