”Vi måste bli en enad röst”
Problemen som uppstod när Privattandläkarna valde att lämna förbundet gjorde att Gunilla Klingberg stannade längre som ordförande än hon från början hade tänkt.

”Vi måste bli en enad röst”

28 nov 2013
Dela artikeln
– Tandläkarförbundet behöver en enad röst för att nå framgång, säger Gunilla Klingberg, som avgår som ordförande vid förbundsmötet.
– Vi måste leva upp till de unga tandläkarnas krav.

När Tandläkartidningen för fyra år sedan intervjuade den nyvalda förbundsordföranden Gunilla Klingberg tyckte hon att det var på tiden att det blev en kvinna på posten; det hade det nämligen inte varit på 101 år. Men i samma intervju sade hon också att hennes största utmaning var att hålla ihop tandläkarkåren i en tid då tandvården förändrades. Redan då anade hon vartåt det barkade.

– Jag hade ju varit aktiv under många år, både som ordförande i Studerandeföreningen och senare som vice ordförande i förbundet. Redan i mitten av 1980-talet fanns det motsättningar mellan olika grupperingar, motsättningar som man lyckades lösa. Tyvärr bara för en tid, säger hon.

Sammanbrott

Det stora sammanbrottet blev när Privattandläkarna för några år sedan valde att lämna förbundet.

– Detta innebar naturligtvis en försvagning av förbundet, men gick inte att förhindra. Vi kan inte ha ett förbund där företag och riskkapitalister är medlemmar, eller en styrelse där ledamöter driver egna särintressen, förklarar hon, samtidigt som hon är glad över att en ny riksförening bildades, TEV, Tandläkare Egen Verksamhet, där nu cirka 1 700 privattandläkare är anslutna.

– Förhoppningsvis ansluter sig fler. Vi behöver vara enade för att ha en stark röst när vi driver frågor gentemot beslutsfattare och myndigheter. Vill man vara med och påverka kan man inte stå utanför och kräva förändringar, man måste vara med och engagera sig. Att TEV bildades är ett tecken på att medlemmarna vill ha ett starkt förbund.

Splittringen oundviklig

Gunilla Klingberg anser att splittringen inte gick att undvika, men kunde något ha gjorts annorlunda?

– Vi hade kunnat agera tidigare. Då hade TEV säkert haft fler medlemmar. Nu blev splittringsprocessen långvarig.

En bidragande orsak till att det varit stridigheter inom förbundet är enligt Gunilla Klingberg att nuvarande organisationsstruktur har många år på nacken och därför inte fungerar optimalt.

– De unga tandläkarna har krav som vi måste leva upp till. Vi måste hitta vägar för en bättre kommunikation mellan dem och förbundet. De unga är oerhört engagerade i de odontologiska frågorna och i frågor som rör forskning och utbildning. Många som går grundutbildningen är rädda för att de inte ska få jobb när de är klara. Allt detta måste vi fånga upp och arbeta med. Jag tror också att vi måste sätta en gräns för hur länge man kan sitta på ett förtroendeuppdrag så att det sker en förnyelse i styrelsearbetet. Jag tror att det stimulerar arbetet, säger hon.

Mer lokalt inflytande

Något som hon skulle vilja förändra är kontakten mellan förbundets centrala nivå och lokalplanet.

– I dag finns inte den kontaktvägen utan man måste gå via sin riksförening.

Under senare år har det varit magert med motioner till förbundsmötena. I år finns ingen.

– Motionerna är ett mått på livaktigheten i organisationen. Jämför man med andra Saco-förbund ser det annorlunda ut; där läggs det fram många motioner och förs intensiva diskussioner i olika frågor. Jag hoppas att vi kan komma dithän också inom Tandläkarförbundet, säger hon.

Viktiga frågor

Under hennes tid vid ordföranderodret har förbundet arbetat med en rad frågor som Gunilla Klingberg anser är mycket viktiga för professionen. Det är också frågor som ofta hänger samman med varandra.

– Exempelvis kan man inte tala om patientsäkerhet utan att tala om grund- och vidareutbildning.

Bland viktiga frågor som förbundet arbetar med nämner hon etik, barn som far illa, papperslösas rätt till vård, och bevakningen av arbetsmarknaden, som ligger till grund för Socialstyrelsens prognoser över tandvårdspersonals numerär framöver.

– Det sistnämnda innebär ett stort ansvar, eftersom de som går in på tandläkarutbildningen också måste veta att de kan få jobb, säger hon.

God livskvalitet

Men det finns andra frågor som ligger henne särskilt varmt om hjärtat:

– Munnen är en del av kroppen. Att må bra innebär god livskvalitet och börjar ofta i munnen. Det har vi jobbat med i godis- och läskprojektet och de äldres munhälsa. En annan fråga är hur vi ska överbrygga de stora socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa. Inom mitt specialistområde pedodonti ser vi att barn i socioekonomiskt utsatta familjer ofta har väldigt mycket karies. Tandvården når inte alla i dag, och detta måste vi lösa. Likaså att kunna ge personer med funktionsnedsättning och olika sjukdomar god tandvård.

– Ska vi nå en god tandhälsa i befolkningen måste vi jobba med de unga, då får vi pengar över till att hjälpa de äldre.

Gunilla Klingberg hade tänkt lämna ordförandeposten tidigare än vad som blev fallet.

– Jag har stannat kvar på grund av problemen som uppstod när Privattandläkarna valde att lämna förbundet. Samtidigt har jag en professur vid Malmö högskola som jag vill lägga mer tid på, säger hon.

Gunilla Klingberg, som naturligtvis kommer att följa förbundets utveckling från professorsstolen i pedodonti vid Malmö högskola, är övertygad om att det kommer att finnas ett Tandläkarförbund också i framtiden.

– Det finns alltid ett behov av att driva och samlas kring de odontologiska frågorna. Hade vi inte haft ett förbund i dag skulle vi säkert ha bildat ett.

Gunilla Klingberg

Ålder: 53 år
Yrke: tandläkare, specialist i pedodonti, professor
Bor: Sävedalen utanför Göteborg
Familj: man och två barn
Fritid: ta det lugnt, träna, umgås, resa
På nattduksbordet: 438 dagar av Johan Persson och Martin Schibbye

Text: Mats Karlsson

Foton/Illustrationer: Foto: Michael Melanson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch