Annons

Annons

Nyheter 2024-02-29

Nya siffror: Rekordår för den privata tandvården

Foto: Colourbox

Under år 2023 utfördes fler tandvårdsåtgärder inom privattandvården än någonsin förr. Samtidigt ökar prisskillnaderna mellan privat och offentlig tandvård. Det visar ny statistik från Försäkringskassan.

Inom den privata tandvården gjordes knappt 10,9 miljoner åtgärder inom det statliga tandvårdsstödet under år 2023, vilket är den högsta siffran någonsin. Det är nästan 300 000 fler utförda åtgärder än år 2022, och högre än toppnoteringen på 10,4 miljoner åtgärder per år före pandemin.

Den största förändringen var en ökning med nästan 200 000 åtgärder på ett år inom undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Basundersökning, som är den vanligaste åtgärden, har en nedåtgående trend sedan år 2010, men vänder svagt uppåt de senaste åren.

Samtidigt ökar prisskillnaden för basundersökning mellan privat och offentlig tandvård. Fram till år 2020 var medianpriset mellan noll och fem procent högre för den som gick till en privat mottagning, men de senaste tre åren skiljer priset mellan sex och tio procent.

Försäkringskassans statistik visar också att det blir allt vanligare att privattandvården utför:

  • implantatkirurgi,
  • tandextraktion och dentoalveolär kirurgi,
  • undersökningsåtgärder utförda av tandhygienist,
  • samt åtgärder för avlägsnande av supragingival tandsten.

Här utmärker sig antalet implantatkirurgiska åtgärder, som har ökat med 55 procent på fem år hos de privata vårdgivarna. Trenden har varit ökande under lång tid, men har ökat snabbare efter pandemin. Inom den offentliga tandvården syns inte samma ökning.

En del av ökningen kan enligt Achilleas Kitsoulis, odontologisk utredare vid TLV, förklaras med ett nytt tillstånd, 5032, som infördes år 2021, och som innebar att implantat, under vissa förutsättningar, blev fullt ersättningsberättigande i stället för att använda utbytesåtgärder.

– Vi ser också att antalet rotbehandlingar har minskat något samtidigt som borttagningar av tänder och implantatbehandlingar ökar.

Achilleas Kitsoulis

Att antalet profylaktiska åtgärder ökar tror han delvis kan förklaras av att det allmänna tandvårdsbidraget dubblerades år 2018, vilket innebar att patienten inte längre var tvungen att betala för dem, och de blev lättare att rapportera.

– Åtgärderna 207-209 infördes för sex år sedan för att användas vid borttagning av supragingival tandsten på en i övrigt frisk patient. Tandvården håller fortfarande på att lära sig att använda dessa.

Prisskillnaden mellan privat och offentlig tandvård för den vanligaste åtgärden inom implantatkirurgi, åtgärd 420, har i snitt varit 24 procent under de senaste fjorton åren.

TLV har i rapporten ”Utveckling av tandvårdsproduktionen inom det statliga tandvårdsstödet” konstaterat att snittandläkaren inom privattandvården producerar 17 procent mindre vuxentandvård inom högkostnadsskyddet samtidigt som lönsamheten i tandvårdsföretagen ökat.

Försäkringskassan har sett att priserna i förhållande till referenspriser generellt har ökat de senaste åren, och har i en tidigare analys (Korta analyser 2022:6) konstaterat att det är de patienter som genomgår de mest omfattande behandlingarna som betalar mest över referenspriserna.

Upptäck mer