Annons

Annons

Ålder inget hinder för implantat

Äldre behöver inte välja bort implantat av rädsla för infektioner och implantatförlust. Det visar en långtidsuppföljning av patienter som fått implantat efter 65 års ålder.

I takt med att medellivslängden ökar och äldre är allt friskare längre upp i åren är det ett rimligt antagande att allt fler äldre i framtiden kommer att vilja ersätta förlorade tänder med implantat. I dag väljer dock äldre personer implantat i lägre utsträckning jämfört med andra åldersgrupper. Det kan ha flera orsaker, som ovilja att genomgå den kirurgiska behandlingen, den höga kostnaden eller rädsla för att drabbas av infektioner och påföljande implantatförlust.
Men hur är det med infektionsrisken hos äldre, är den verkligen högre än hos andra patienter? Det ville en internationell forskargrupp ta reda på.
– Det fanns inte så mycket information om äldre personer som får implantat, säger Andreas Stavropoulos, professor vid universitetet i Geneve i Schweiz samt vid universitetet i Malmö och sistaförfattare på studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Clinical Oral Implants Research.

Implantat efter 65

Studien omfattar 74 patienter som fått implantat insatta efter att de fyllt 65 år och som kunde följas upp via röntgenbilder i minst fem år efteråt. Könsfördelningen var jämn, drygt hälften hade fått implantaten insatta mellan 65 och 70 års ålder och uppföljningstiden var i snitt 6,2 år (mellan 5 och 10,7 år).
Totalt hade de 74 patienterna fått 218 implantat insatta och endast tio implantat förlorades under uppföljningstiden. Det innebär att 208 implantat, eller 95,4 procent, klarade sig under hela uppföljningstiden.
– Fyra implantat förlorades tidigt, innan patienterna hade fått protetik. De övriga sex implantaten förlorades någon gång mellan knappt två år till drygt fem år efter insättandet, säger Andreas Stavropoulos.

Benförlust

Forskarna mätte också benförlusten på röntgenbilderna som ett mått på infektion under uppföljningstiden.
– Den utveckling vi såg stämmer väl överens med den som man förväntar sig hos de flesta patienter. Endast en halv procent av implantaten hade en benförlust som var över fem millimeter, medan drygt 71 procent hade en normal bennivå. Det betyder att äldre patienter inte får problem med implantaten oftare än unga patienter, säger Andreas Stavropoulos.
Resultatet betyder att varken behandlande tandläkare eller äldre patienter som önskar implantat behöver vara speciellt oroliga för risken att utveckla en infektion, menar Andreas Stavropoulos.
– Ålder i sig är inte någon kontraindikation för implantat. Det behöver man inte bekymra sig så mycket om, men det är viktigt att man kan upprätthålla en bra munhygien och få sina implantat regelbundet och adekvat kontrollerade, säger han.

Upptäck mer