Annons

Annons

Ändrat läge av implantat undersökt i långtidsstudie

Singelimplantat i överkäksfronten följdes upp efter 14–20 år med avseende på lägesförändring. Större förändring var vanligare hos personer med längre avstånd mellan näsa och haka.

Med åren förändras ansiktet. Ett dentalt implantat följer inte med i dessa förändringar, och blir med tiden kortare än resten av tandraden, så kallad infraposition. Ett av målen med studien var att hitta de faktorer som förutsäger större infraposition, berättar Nicole Winitsky, specialisttandläkare på Folktandvården Eastmaninstitutet och första författare till studien som publicerats i Clinical Oral Implants Research.

Nicole Winitsky

Nicole Winitsky


Ett avstånd större än 70 mm från näsbas till undre delen av hakan var kopplat till större infraposition i studien. Nicole Winitsky inskärper att det inte är samma sak som avlång ansiktsform. Studien analyserade även om avlång eller kort ansiktsform var kopplat till infraposition, och så var inte fallet.
– Man kan ha kort ansiktstyp men ändå långt avstånd mellan näsa och haka.
Ålder föll däremot inte ut som en faktor i studien, men det resultatet är svårt att vägledas av, berättar Nicole Winitsky.
– Implantatet sattes in på 16- till 30-åringar. Hade spannet varit 16 till 50 år hade kanske ålder fallit ut. Men det är intressant att 21 eller 30 år inte gjorde skillnad.

Framtandsimplantat

Åldersfrågan är intressant eftersom framtandsimplantat ofta utförs på en yngre patientgrupp jämfört med andra implantatbehandlingar.
– Implantat är en mer definitiv lösning jämfört med alternativet etsbroar.
På patienter med hög smileline så att tandköttskanten syns går en cervikal missprydande nivåskillnad inte heller att justera i efterhand.
Större infraposition var även vanligare när tanden inte förlorats genom trauma liksom när implantatet inte var i ocklusion. Implantat i lateral incisiv- eller caninposition uppvisade mer infraposition än centrala incisiver.

Dokumentation från 90-talet

Studien möjliggjordes en första datainsamling 1996–97 när 30 patienter behandlades, berättar Nicole Winitsky.
– Dåvarande klinikchefen Kerstin Olgart dokumenterade patienterna noga med hjälp av röntgenbilder och studiemodeller.
Nicole Winitsky sökte upp patienterna igen för en ny undersökning efter 14-20 år. Dokumentationen från 90-talet gjorde att forskargruppen kunde mäta hur mycket tänderna förändrat sitt läge i tre dimensioner.

“Tandläkare tittar mycket på detaljer som patienter inte gör.”

Hos alla patienter hade implantaten hamnat i infraposition. En tredjedel hade förändring på 1 mm eller mer.
Patienterna var överlag nöjda med sina tänders utseende, medan deras tandläkare var avsevärt mindre nöjda. Nicole Winitsky är inte förvånad.
– Tandläkare tittar mycket på detaljer som patienter inte gör.

Före sociala medier

Det spelar också roll vem patienten är. Personerna i studien var svenskar, vid tiden för uppföljning 30–45 år.
– Man brukar säga att personer mellan 16- och 30-årsåldern, när man letar partner, är som mest fokuserade på sitt utseende.
Hon pekar också på att det här är svenskar från en generation före sociala medier.
– Frågar du en person i de hippa delarna av New York eller en ungdom av i dag har de troligen högre krav på hur tänderna ska se ut.

Upptäck mer