Annons

Annons

Anhöriga får inte läsa journalen via nätet

Vårdgivare får inte ge ombud till patienter direktåtkomst till patientjournaler, enligt en dom från högsta förvaltningsdomstolen.

Frågan blev aktuell när vuxna i Uppsala län fick möjlighet att läsa sina patientjournaler på nätet 2012. Från början kunde patienter även tillåta ombud att direkt ta del av journaluppgifter. Tanken var att exempelvis patienter som lades in på sjukhus kunde låta anhöriga följa vad som hände via journalen.
Datainspektionen sade nej och motiverade beslutet med att endast den enskilda patienten kunde tillåtas direktåtkomst enligt patientdatalagen.
Landstinget överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som gav Datainspektionen rätt. Domen överklagades igen till kammarrätten som gav landstinget rätt. Datainspektionen överklagade kammarrättens dom till högsta förvaltningsdomstolen, som anser att Datainspektionens bedömning är korrekt.
Enligt domstolen får en vårdgivare som behandlar personuppgifter med stöd av patientdatalagen inte ge ett ombud till patienten direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter om patienten.
Högsta förvaltningsdomstolens dom är vägledande (prejudikat).

Upptäck mer