Så gör du för att undvika IVO-kritik

Varje år får ett antal tandläkare kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att de inte har behandlat parodontal sjukdom alls, eller inte har behandlat den på rätt sätt.

Metod, Klinik & Praktik

Inkomplett journal ger IVO-kritik

Patienten anser att hon inte har fått bra tandvård, men det saknas så mycket information i journalen att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har svårt att avgöra om det handlar om brister i vården eller endast i dokumentationen. Därför får tandläkaren kritik.

Etik

Det får du göra med patientbilder

Tolkningarna av regelverket går isär. Praktikertjänst säger ja till publicering av patientbilder i sociala medier – om patienten har givit sitt samtycke i skrift. Folktandvården Stockholm säger nej, oavsett vad patienten tycker.

Metod, Klinik & Praktik

 

Kritik för undermålig journal

Vårdanteckningar och ekonomiska noteringar om utförda åtgärder ska hållas isär i patientjournalen. En tandläkare i Västmanland som har blandat anteckningarna får kritik för det från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

 

IVO kritiserar bristfällig journal

När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar patientfall får journalen ofta anmärkning trots att vården bedöms som rimlig och adekvat.

Etik

 

Anhöriga får inte läsa journalen via nätet

Vårdgivare får inte ge ombud till patienter direktåtkomst till patientjournaler, enligt en dom från högsta förvaltningsdomstolen.

Nyheter

 

Tandvårdsjournal via nätet införs i Uppsala

Patienter inom folktandvården kommer att få se delar av sin tandvårdsjournal via 1177.se under 2018, om allt går som planerat. Först ut är Uppsala.

Nyheter

 

Patientjournalen utgör grunden för en säker vård

Patientsäkerhet, tid och pengar. Så kan man sammanfatta journalens roll inom tandvården. Men anmälningar till IVO blottar ofta brister i journalföringen. Därför har sex myndigheter nu gjort gemensam sak och i en insändare till Tandläkartidningen sammanställt rekommendationer och regler kring journalföring.

Okategoriserade

 

”Alla förstår inte hur viktigt det är”

Bristande journalföring är den vanligaste kritiken som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar mot tandvården.

Material och metod

Upptäck mer

  • Covid-19
  • Nordiskt tema
  • Riksstämman
  • Senaste nytt
  • Tandvårdsutredningen

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons