Annons

Annons

Antalet fyllda kanaler avgör prognosen vid rotfyllning

Det är avgörande för en god prognos att samtliga rotkanaler lokaliseras och fylls. Det visar en ny svensk-dansk femårsuppföljning av samtliga svenskar som fick molarer rotfyllda 2009.

Fem år efter rotfyllningen var det bara 14,3 procent av de rotfyllda molarerna som hade behövt ytterligare åtgärder som extraktion, icke-kirurgisk återbehandling eller endodontisk kirurgi. Det betyder att 85,7 procent, eller sex av sju, rotfyllda molarer var problemfria under de första fem åren. Det visar en svensk-dansk analys av svenska registerdata över samtliga 100 720 personer som 2009 fick en rotfyllning i någon av sina första- eller andramolarer.
Men det var skillnad i hur vanligt det var att rotfyllda molarer behövde åtgärdas efter ingreppet. Den största skillnaden var mellan de molarer där tre eller färre rotkanaler fyllts jämfört med de molarer där alla fyra rotkanaler fyllts; anatomiska studier har visat att molarer i överkäken oftast har fyra rotkanaler medan rotkanalsystemen för molarer i underkäken varierar och förändras med åldern. Det är också visat att rotfyllda tänder med obehandlade rotkanaler har fyra till sex gånger högre risk att drabbas av apikal parodontit.

Färre än fyra rotkanaler

I den aktuella registerstudien kan forskarna visa att molarer som hade färre än fyra rotkanaler fyllda oftare behövde åtgärdas jämfört med de där alla fyra rotkanalerna fyllts. Det visade sig att risken för ytterligare åtgärder var signifikant högre för första- och andramolarer i överkäken och för förstamolarer i underkäken, men inte för andramolarer i underkäken.
Forskarna menar att ytterligare forskning behövs om betydelsen av antalet fyllda rotkanaler liksom strategier för hur tandläkare ska bli mer framgångsrika i att hitta och behandla alla rotkanaler.

Upptäck mer