Rotfyllning hade kunnat undvikas

Efter att tanden 15 slipades ner inför en protetisk behandling fick patienten kraftig smärta. Det hade kunnat undvikas om tandläkaren tagit hänsyn till patientens tidigare problem med tanden, anser Inspektionen för vård- och omsorg (Ivo).

Etik

Selektiv revision av rotfyllningar kan vara bästa valet

Forskning

Rotfyllning framgångsrikt även för patienter med särskilda behov

Rotfyllning är en framgångsrik behandlingsmetod även för patienter med särskilda behov, visar en kanadensisk retrospektiv studie.

Forskning

Få endodontiska problem efter rotfyllning

Hur ofta leder problem med en rotfyllning till att denna behöver göras om eller till att den fyllda tanden behöver tas bort? Det har Fernando Mota de Almeida, Malin Brundin och deras medarbetare undersökt i en långtidsuppföljning av patienter i folktandvården i Norrbotten.

Forskning

Patientfaktorer kan avgöra rotfyllningars överlevnad

Det är inte vilken teknik som används utan faktorer hos patienten som har störst betydelse för om rotfyllningar är lyckosamma i längden. Det visar en undersökning där patienter följts i upp till 25 år.

Forskning

Debatt: Kvaliteten på rotfyllningar måste förbättras

I ämnet endodonti har de teknologiska framstegen varit betydande under de senaste decennierna. Trots det ser vi inga påtagliga förbättringar i rotfyllnings­kvalitet och behandlingsresultat i Sverige jämfört med för 50 år sedan.

Debatt

Satte in kronor trots obehandlad karies

Efter elva besök hos tandläkaren fick patienten nog. Behandlingarna visade sig ha allvarliga brister, och IVO riktar nu kritik mot tandläkaren som bedöms ha varit grovt oskicklig.

Etik

Kortare överlevnad för tänder som rotfyllts vid icke-akademiska kliniker

Rotkanalbehandlingar gjorda vid icke-akademiska kliniker tenderar att ha kortare livslängd än endodontibehandlingar gjorda vid akademiska forskningskliniker. Det framgår i en undersökning av över 46 000 patienter i USA.

Forskning

Glasfiberstift skyddar mot frakturer

Glasfiberstift ökar motståndskraften mot frakturer hos endodontibehandlade incisiver, visar studie. Detta gäller även vid preparation av tandfasader och vid lagning av hål i cervikalzonen.

Forskning

Bättre behandling för tidiga tandtrauman

Alina Wikström, doktorand och övertandläkare vid Folktandvården Eastmaninstitutet, har nyligen gjort halvvägskontroll i sin forskning kring hur man bör behandla barn i skolåldern med traumaskadade tänder.

Forskning

CBCT ingen hjälp vid vertikal rotfraktur

En systematisk översikt visar att digital volymtomografi (Cone Beam Computed Tomography, CBCT) inte är bättre än visuell undersökning av tanden för att hitta frakturer i rotfyllda tänder.

Diagnostik & radiologi

Färre rotfyllningar än för tio år sen

En stickprovsjämförelse mellan danskar 1997 och 2009 visar en nedåtgående trend för antal rotfyllningar. Apikal parodontit var dock lika vanligt vid de båda tidpunkterna.

Forskning

Fadäs med fasader ger IVO-kritik

Tandläkaren utförde fasader på estetisk indikation. En framtand slipades så mycket att pulpan skadades och tanden behövde rotfyllas. Tandläkaren får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Bakom fasaden brast kompetensen

Patienten vände sig till tandläkaren för att få fasader gjorda på sex framtänder, förutsatt att det inte var risk för att skada tänderna. Tandläkaren sa att han hade erfarenhet av fasadbehandlingar, men så var inte fallet visade det sig. ”Allt slutade i katastrof” skriver patienten i sin anmälan till IVO, som konstaterar att tandläkaren brustit i genomförandet av vården och journalföringen.

Etik

Sällsynt med fler behandlingar efter rotfyllning

86 procent av de svenskar som 2009 fått en rotfyllning i en molar behövde inte göra någon ytterligare behandling inom fem år, visar ny studie.

Endodonti

Inkomplett journal ger IVO-kritik

Patienten anser att hon inte har fått bra tandvård, men det saknas så mycket information i journalen att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har svårt att avgöra om det handlar om brister i vården eller endast i dokumentationen. Därför får tandläkaren kritik.

Etik

Antalet fyllda kanaler avgör prognosen vid rotfyllning

Det är avgörande för en god prognos att samtliga rotkanaler lokaliseras och fylls. Det visar en ny svensk-dansk femårsuppföljning av samtliga svenskar som fick molarer rotfyllda 2009.

Endodonti

Porslinskrona håller bäst för sprucken tand

Rotfyllda tänder med sprickor som lagas med porslinskrona i stället för med komposit har dramatiskt mycket högre sannolikhet att hålla både fem och tio år efter ingreppet, visar en ny svensk studie.

Forskning

Två av hundra rotfyllda tänder förloras varje år

Nio av tio tänder rotfyllda av allmäntand­läkare sitter kvar efter fem år och åtta av tio är fortfarande kvar efter tio år. Det visar en tioårsuppföljning i Norrbotten.

Endodonti

Risk att tandläkare saknar insikt om sina brister i endodonti

Kunskapsluckor och avsaknad av återkoppling innebär en hög risk att allmäntandläkare saknar insikt om sina egna brister i endodonti, varnar svenska forskare efter en enkätundersökning.

Endodonti

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons