Annons

Annons

Balans på marknaden för tandläkare

Det råder i stort sett balans på arbetsmarknaden för nyutexaminerade tandläkare. Balans väntas råda fram till 2020.

Analysen visar dock att det finns stora regionala skillnader i efterfrågan på tandläkare, och det finns flera osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till: Ett stort antal personer utbildar sig till tandläkare utomlands – för närvarande 361 – och det är svårt att förutspå hur många av dessa som kommer att återvända till Sverige efter examen.
Andra osäkerhetsfaktorer är de politiska beslut som kan komma när det gäller antalet platser på tandläkarutbildningarna samt eventuella ändringar i tandvårdsstödet som i sin tur kan påverka behovet av tandläkare.
Störst konkurrens bland yrkesutbildningarna är det för bland annat beteendevetare, biologer, hälsovetare och inom kommunikationsyrken. Den som vill vara säker på att få ett jobb efter utbildningen kan bland annat välja att bli arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, datavetare eller djurskötare.

Upptäck mer