Kvinnliga tandläkare mer drabbade av stress än manliga

Det är tre gånger vanligare att en kvinnlig tandläkare är sjukskriven med en psykiatrisk diagnos än att en manlig tandläkare är det. Det visar en ny rapport från Sveriges akademikers centralorganisation (Saco).

Arbetsmiljö

Saco håller kongress

Motioner om bland annat obligatorisk fortbildning, arbetsvillkor för forskare och bättre ersättningsnivåer i socialförsäkringarna ska behandlas under Sacos kongress i november.

Nyheter

Tjänstetandläkarna vill ha bättre avtal

För första gången på många år har Akademikeralliansen, där Tjänstetandläkarna ingår, lämnat yrkanden till Sveriges Kommuner och Regioner om löneavtalet. Kraven handlar om att höja kvaliteten på avtalet som påverkar arbetet på regionnivå.

Nyheter

God framtida arbetsmarknad för tandläkare

En fortsatt bra arbetsmarknad för tandläkare om fem år. Det förutspår Saco i sin årliga rapport Framtidsutsikter.

Nyheter

Män tjänar ett par semestrar mer

Manliga tandläkare tjänar i genomsnitt mer än kvinnliga. Inom folktandvården är männens medellön tio procent högre.

Nyheter

Balans på marknaden för tandläkare

Det råder i stort sett balans på arbetsmarknaden för nyutexaminerade tandläkare. Balans väntas råda fram till 2020.

Nyheter

Allt fler pensionärer i Tandläkarförbundet

Antalet medlemmar i Tandläkarförbundet ökar, men många av medlemmarna är pensionärer och studenter.

Nyheter

Lönsamt vidareutbilda invandrade tandläkare

Att utbilda en tandläkare i Sverige kostar nära fyra gånger så mycket som det kostar att komplettera och validera utbildningen för en tandläkare från ett annat land. Det visar en rapport från Saco.

Nyheter

Svårare få jobb för tandläkare

Det har blivit lite svårare för nyutexaminerade tandläkare att få jobb, men fortfarande ser arbetsmarknadsläget ganska gott ut.

Nyheter

Tandläkare ett säkert yrkesval

Att utbilda sig till tandläkare är fortfarande ett bra val för den som vill vara säker på att få jobb. Det visar en rapport från Saco.

Nyheter

Många akademiker vill bli företagare

Saco är en organisation för både anställda och företagare. Var tionde medlem i ett Sacoförbund är företagare.

Nyheter

Frihet lockar privattandläkare

Fyra av fem privattandläkare startar företag för att få större frihet. Det visar rapporten Akademiker som företagare.

Nyheter

”Utbildning bör löna sig”

Göran Arrius blev vald till ordförande den 29 augusti. Han efterträder Anna Ekström, som var Sacos ordförande i nästan tio år.

Okategoriserade

Tandläkaryrket ger lön för mödan

Det lönar sig att bli tandläkare. Inte lika bra som att studera till läkare, men långt bättre än att bli tandhygienist.

Nyheter

”Akademisk utbildning bör alltid löna sig”

Akademiska utbildningar bör alltid löna sig, anser Göran Arrius, ny ordförande i Saco.

Nyheter

Trygghetssystemen missgynnar studenter

Avskaffa åldersgränsen för bostadsbidrag och räkna studiemedlet som inkomst när sjukpenning och föräldrapenning ska beräknas. Det är några förslag från Saco.

Student

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons