Annons

Annons

Banbrytande bok om tandläkarkonsten

Pierre Fauchard kallas för ”tandläkarkonstens fader”. Hans bok ”Le Chirurgien Dentiste ou Traité des Dents” var banbrytande. Svenska Tandläkare-Sällskapet äger flera exemplar.

Pierre Fauchard


Fransmannen Pierre Fauchard föddes 1678 . År 1728 gav han ut det vetenskapliga verket ”Le Chirurgien Dentiste ou Traité des Dents”. Boken beskrivs som ”epokgörande” i en monter på Svenska Tandläkare-Sällskapets museum i Kista utanför Stockholm.
Boken skrevs om i en betydligt mer omfattande andra upplaga som gavs ut 1746. När boken gavs ut på engelska för första gången 1746 fick den titeln: ”The Surgeon Dentist or Treatise of the Teeth, in which is seen the Means used to keep them clean and healthy, beautify them, of repairing their loss, and remedies for their diseases and those of the gums and for accidents which may befall the other parts in their vicinity. With observations and reflections on several specific cases, A work enhanced by Forty-two illustrations”.
”Le Chirurgien Dentiste ou Traité des Dents” handlar om oral anatomi och funktion, symtom på oral patologi, metoder för att avlägsna karies och återställa tänder, parodontal sjukdom och tandreglering, bland annat. Den redogör också för hur man gör guldfyllningar, stifttänder och enklare proteser, bland annat. Fauchard förespråkar också tandborstning. Boken innehåller många illustrationer.
Tandläkare-Sällskapet äger flera exemplar av Fauchards bok. Ett par finns i Kista, men de mest värdefulla har deponerats på Hagströmerbiblioteket (HB) i Solna utanför Stockholm. HB har flera upplagor på olika språk, bland andra den sällsynta förstaupplagan samt ett helt oskuret exemplar av andraupplagan, som gavs ut 1746.
Pierre Fauchards verk beskrivs i Ove Hagelins bok om sällsynta och viktiga böcker inom odontologin: ”Odontologia – Rare and important books in the history of dentistry”.

Upptäck mer