Annons

Annons

Blekingesjukhuset: Tandvårdsdirektören bemöter kritiken

Nu svarar Håkan Bergevi, tandvårdsdirektör för Folktandvården Region Blekinge, på den kritik som framkommit kring situationen på käkkirurgiska kliniken vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Flera före detta anställda har vittnat om mobbning, kränkningar och bristande patientsäkerhet.

Håkan Bergevi

Är du redo att börja intervjun?

– Först vill jag bara klar­göra något om patientsäkerheten som ni tar upp på olika sätt. Vi jobbar oerhört noga med patientsäkerhetsfrågor och har särskilda rutiner kring det.

Med tanke på de fall som vi tar upp i artikeln där ni inte har gjort några åt­gärder – exempel­vis hantering av personnummer nedskrivna på tvättlappar – så upplevs ni som inkonsekventa. Om ni är så måna om patientsäkerheten varför har ni inte agerat vad gäller personnummer som skrivs ner i en privat dagbok och på tvättlappar?

– Nu tycker jag du är orättvis. Självklart ligger det journaler på en tandvårdskliniks expedition. Självklart kan en administrativ samordnare skriva ned personnummer i en bok för att komma ihåg att titta i journalen.

– Du kan skriva en journal på ett toapapper bara det dokumenteras och sparas. Allt handlar om hur det hanteras. Jag kan hålla med om att skriver man det på en tvättlapp så ska det inte läggas i personalrummet.

Samordnaren har även fört anteckningar över vilka personalen har pratat med, och om vad, hur länge de har tagit lunch och så vidare. Har samordnaren blivit ombedd av dig att övervaka personalen?

– Jag går inte in och kommenterar sådana detaljer. Är du arbetsledare på en arbetsplats som har medarbetare som kanske sätter i system att gå för tidigt eller ta en lång rast har du rätt att göra minnesanteckningar. Sen ska inte dessa ligga öppet.

Under de senaste åren har flera käkkirurger och tandsköterskor sagt upp sig från kliniken. Före detta anställda vittnar om mobbning, kränkningar, särbehandling, övervakning, avsaknad av ledarskap och så vidare. Har ni bara otur när ni rekryterar personal eller ligger det något i den kritik ni får?

– En viss del av kritiken är säkert befogad. Det finns ingen chef som är exemplarisk hela tiden. Vissa av dessa personer skulle inte ha blivit rekryterade. Sen handlar detta om en lång period, runt 14 år, där det har uppstått situationer med olika chefer. En del har blivit uppsagda och en del har valt att lämna.

Mellan juni 2021 och feb­ruari 2022 saknade kliniken en egen fast anställd käkkirurg, går det då att kal­la kliniken för en käk­kirurgisk klinik?

– Det är enstaka perioder som vi har varit utan käkkirurgisk kompetens. Vi har ett kontrak­terat samarbete med käkkirurgen i Jönköping och har även tagit in en tidigare tandvårdschef, han som ni skriver om i artikeln att han hade väldigt mycket betalt.

– Han hade betalt även för tiden som han inte var här, då han var vår bakjour.

När klinikens enda fast anställda käkkirurg gick på föräldraledighet under 2021 fortsatte han att kallas till de månatliga ämnesföreträdarkonferenserna som ämnesföreträdare. Varför det?

– Vi plockar inte bort anställda ur specialistchefgrupper för att de är föräldralediga, eftersom vi förväntar oss att de är föräldralediga och inte läser kallelserna.

Om han är klinikens enda specialist och medicinskt ansvarig, den enda på kliniken som har kompetens att bedöma remisser och remissvar från radiologen och patologen, och fortfarande kallas till de månatliga ämnesföreträdarkonferenserna som ämnesföreträdare – är det då konstigt att han fortsatte att gå in i journalsystemet för att följa upp och kontrollera att patienter fick rätt vård?

– Anser han att han blivit kallad och ser det som ett argument för att gå in i en journal som han inte får göra utan att göra noteringar, så är det felaktigt. När man är föräldraledig ska man lämna ifrån sig sin dator, vilket han vägrade, och när vi fick tillbaka den gjordes en loggkontroll.

– Vi konstaterade ett 20-tal fall där han har varit inne i journaler som han inte fick vara inne i. Vi kallade honom till ett möte, som han inte svarade på, och valde att polisanmäla honom för grovt dataintrång. Det är ett polisärende som pågår.

Till personalens förvåning beslutade sig avdelningschefen, som inte är utbildad käk­kirurg, för att själv utföra operationer som en käkkirurg annars skulle göra. Är det inte viktigt att sådana operationer utförs av utbildade käk­kirurger?

–Är du utbildad tandläkare så arbetar du på din legitimation, och det är du själv som bedömer begränsningen kring vad du kan och inte kan göra.

Flera tandsköterskor berättar att avdelningschefen frågade dem om råd ­innan operation, de blev ­ombedda att bedöma remisser och göra snitt med skalpell.

– Där är det ord mot ord, och det kan vara personkonflikter som ligger bakom. Det är klart att en tandläkare inte har frågat en tandsköterska om hur man ska operera ut en visdomstand.

– Det har inte varit några klagomål från patienter eller avvikelser kring detta.

Enligt våra uppgifter anmälde en patient avdelningschefen till Region Blekinges patientnämnd samtidigt som personalen slog larm till specialisttandvårdens verksamhetschef.

– Just det känner jag inte till och jag kan inte uttala mig om enskilda fall.

Tillbaka till patientsäkerheten. Vi har tagit del av fotobevis på rostiga instrument som inte kasserats trots dålig kvalitet. Varför gör ni inte det?

– Det gör vi. Jag är inte insatt i detta fall, men det är klart att vi är oerhört noggranna med att följa hygienriktlinjer. Dessutom är vi certifierade. Vill någon medarbetare ta fram något så är det klart att man kan hitta en rostfläck på något instrument.

Före detta anställda var oroliga att rost hade spridits vidare till maskiner, instrument och sterilpåsar, och att det samlas bakterier som sprids vidare mellan patienter.

– Här är det återigen ord mot ord. Vi har en avvikelse­hantering och jag anser att vi har totalt kontroll över ­detta.

Upptäck mer