Annons

Annons

Bredden det bästa med orofacial medicin

Orofacial medicin är den bredaste specialiteten inom odontologi och arbetsuppgifterna är mycket varierande. Det är också tjusningen, tycker Ewa Bisztyga, specialist i orofacial medicin i Lindesberg.

Orofacial medicin blev specialitet 2018. Det gör den till Sveriges nyaste specialitet inom odontologi. Ewa Bisztyga blev klar med en tre­årig utbildning i orofacial medicin 2017. Utbildningen var upplagd som en specialistutbildning. Hon fick ansöka om specialistbevis från Socialstyrelsen och efter komplettering blev det ja.
– Specialistbeviset fick jag på min födelsedag. Det var en bra present, berättar hon.

Ewa Bisztyga

Ewa Bisztyga
Ålder: 44 år.
Titel: Övertandläkare i orofacial medicin.
Jobb: 60 procent som specialisttandläkare på Lindesbergs lasarett och 40 procent på Folktandvården Örebros kunskapscentrum för äldres munhälsa.
Utbildning: Tandläkarexamen, Łódź, Polen, 2005. Legitimation efter AT i Polen, 2006. Examen från den treåriga certifieringsutbildningen i orofacial medicin, 2017.
Övrigt: Svensk legitimation, 2007. Specialistbevis i orofacial medicin, 2019.
Bor i: Lindesberg.


Ewa Bisztyga utbildade sig till tandläkare i Łódz i Polen och flyttade till Sverige 2008. Efter drygt tre år som tandläkare i Storuman i Lappland, flyttade hon 2011 med familjen till Lindesberg i Västmanland. Där jobbade hon på en klinik med nio tandläkare och nära till specialisterna.
Hon sökte egentligen inte utbildningen, utan blev tillfrågad av arbetsgivaren om hon ville gå den. Hon hade jobbat mycket med tandvårdsrädda patienter och en del med sedering och lustgas på barn, och arbetsgivaren såg gärna att hon skulle skaffa sig fördjupade kunskaper för att jobba som sjukhustandläkare.
Var det svårt att få plats på utbildningen? Sökte du in i konkurrens?
– Konkurrens? Nej, absolut inte. Vi var för få sjukhustandläkare i Örebro. Men jag tror att det blir annorlunda nu när orofacial medicin är en specialitet.
Utbildningen i orofacial medicin var hon väldigt nöjd med.
– Utbildningen var bred, välplanerad och systematisk. Vi fick många kurser och långa auskultationer.

”De erfarna tandläkarna var engagerade i de yngre och alla hjälpte varandra.”

Seminarier ordnades varje månad och det fanns också en digital plattform där man kunde diskutera patientfall en gång i månaden.
Gruppen hon studerade med var också bra, tycker hon.
– De erfarna tandläkarna var engagerade i de yngre och alla hjälpte varandra.

Arbetade kliniskt

Förutom kurser, auskultationer, seminarier och regelbundna möten med handledare arbetade Ewa kliniskt under handledning runt 70 procent under utbildningen, dels i Lindesberg, dels i Örebro.
Hon kunde behålla sin lön under utbildningen, men hon fick också lova att jobba kvar i minst tre år.

Kunskapscentrum för äldres munhälsa

I dag jobbar Ewa Bisztyga huvudsakligen som specialisttandläkare på Lindesbergs lasarett men även på folktandvårdens kunskapscentrum för äldres munhälsa i Örebro.
Hon ångrar absolut inte valet att gå utbildningen i orofacial medicin.
– Jag är på rätt ställe och trivs jättebra. Jag hade tur, det måste jag säga. Utbildningen var jättespännande och sedan blev orofacial medicin en specialitet också.
Hur skiljer sig jobbet som specialist i orofacial medicin från jobbet som allmäntandläkare?
– Det är stor skillnad. Inom vår specialitet fokuserar vi på hela människan, inte bara det som finns i munnen. Det handlar mycket om allmänhälsa, sjukdomar och läkemedel. Våra patienter är så pass komplicerade att vi står inför etiska dilemman nästan dagligen. De kan inte alltid svara på frågor eller fatta egna beslut. Då ligger ett stort ansvar på oss.
Patienterna har ofta ­stora behandlings­behov, och åtgärderna måste ibland utföras snabbt, exempelvis inför ­cancer- eller hjärtbehandlingar. En del har svåra sjukdomar och det kan innebära att de har ett stort behov av att prata och bli hörda.
Tjusningen med att vara specialist i orofacial medicin är just att man jobbar med ”allt”, tycker Ewa Bisztyga. Hon tror att det är den bredaste specialiteten inom odontologi.
– Varje patient är unik och det gör arbetet brett och omväxlande.

Samarbete med andra specialister

Många av patienterna ligger på sjukhus, men det kommer också många remisser från läkare och tandläkare. De kan gälla exempelvis patienter med munslemhinneförändringar, äldre multisjuka, extremt tandvårdsrädda personer eller patienter med intellektuella funktionsnedsättningar.
Det är mycket samarbete med andra specialister och yrkesgrupper, både inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården.
Vem passar som specialist i orofacial medicin?
Tålamod, empati och nyfikenhet är bra egenskaper att ha för den som vill bli specialist i orofacial medicin. Vetgirighet och intresse för etik är också bra, liksom en vilja att jobba på sjukhus, eftersom många specialister inom orofacial medicin är placerade där, berättar Ewa Bisztyga. Själv är hon lugn och kan lyssna på patienterna.
– De äldre patienterna har alltid legat nära mitt hjärta. Jag vet att de är mer än bara en skör kropp. De har en egen historia som de gärna vill dela med sig av.

”Många tror att man ska kunna allt när man är färdig specialist, men så är det inte.”

Hon tycker också om att lära sig nytt och utvecklas, vilket behövs.
– Många tror att man ska kunna allt när man är färdig specialist, men så är det inte. Utbildningen är bara tre år, då har man pappret, men det tar längre tid att bli en erfaren specialist.
Vad är den största utmaningen med att vara specialist i orofacial medicin?
– De etiska dilemmana. Ibland är det svårt att veta hur omfattande behandling som är lämplig och vad patienten klarar av. Det kan handla om cancerpatienter som redan genomgår tunga behandlingar eller dementa patienter som vägrar att öppna munnen trots stort tandvårdsbehov. Jag försöker alltid diskutera med mina kollegor och med patientens anhöriga för att fatta så bra beslut som möjligt.
Janet Suslick

Upptäck mer