Annons

Annons

Brister hos 50 vårdgivare inom tandvården

IVO har granskat ett 50-tal små vårdgivare inom tandvården. Hos de flesta finns det brister i behandlingen av patienter och alla utom en behöver förbättra sin dokumentation.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en nationell tillsyn av små vårdgivare som bedriver allmäntandvård för vuxna. 51 vårdgivare granskades under 2017 för att IVO hade fått signaler om brister. Gruppen är alltså inte representativ och granskningen speglar inte kvaliteten i hela tandvården i Sverige.
Här är ett axplock ur IVO:s nya rapport:
* Hos 45 av de 51 granskade vårdgivarna upptäcktes brister i patientbehandlingar. Karies och parodontal sjukdom gick till exempel obehandlat och omfattande protetik gjordes trots pågående oral sjukdom som försämrade prognosen.
* 50 av vårdgivarna hade undermålig dokumentation. Av sammanlagt drygt 200 journaler som granskades saknade nästan alla grundläggande uppgifter. Det kunde till exempel vara svårt att se vilken tandvård patienterna hade fått.
* Det fanns brister i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Många vårdgivare gjorde till exempel ingen sammanställning eller analys av patienternas klagomål och synpunkter.
* Flera av vårdgivarna hade för dåliga kunskaper om smittspridning.
Rapporten ”Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården” publicerades i dag.
Janet Suslick

Upptäck mer