Yrkestiteln tandläkare får inte användas av alla

Utan svensk tandläkarlegitimation får man inte använda yrkestiteln tandläkare i sin yrkesutövning i Sverige. En vårdgivare i Småland får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att titeln har använts i strid med patientsäkerhetslagen.

Etik

 

Förhalning kostade legitimationen

Under flera års tid har tandläkaren förhalat och försvårat IVO:s tillsyn. Nu dras hans tandläkarlegitimation in.

Etik

 

IVO: Gör bara det du kan

En tandläkare i Stockholms län gjorde en behandling som var bortom hans förmåga. Både han och vårdgivaren får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Tandhygienister vill fortsätta ge estetiska injektioner

Den 1 juli trädde den nya lagen om estetiska injektioner i kraft. Det innebär att de endast får utföras av legitimerade tandläkare, läkare och sjuksköterskor. Sveriges Tandhygienistförening vill att även deras medlemmar ska få arbeta med estetiska injektioner i ansiktet.

Nyheter

 

Oseriösa tandläkare blir av med legitimationen

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anmälde 29 tandläkare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) förra året. IVO rekommenderade att 25 av dem skulle fråntas legitimationen.

Nyheter

 

Obligatorisk efterutbildning en förutsättning för förtroendet

Frågan om det ska finnas krav på obligatorisk efterutbildning för tandläkare i Sverige bör diskuteras mer. Patientsäkerheten och kvaliteten i tandläkarens bemötande och behandlingar måste vara hög. Människor måste kunna lita på att de får en god och säker tandvård.

Debatt

Här får missnöjda patienter hjälp

Antalet ärenden hos patientnämnden i Stockholm som rör behandlingar och undersökningar inom tandvården har ökat de två senaste åren. Samtidigt har belastningen hos IVO minskat, en följd av att klagomålsystemet ändrades 2018.

Metod, Klinik & Praktik

Stärkt skydd vid estetiska behandlingar

Regeringen föreslår att en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska införas. Den innebär bland annat att endast läkare eller tandläkare med relevant specialistkompetens ska få utföra skönhetsoperationer.

Nyheter

 

Missade cancer – patienten dog

Trots svåra besvär på grund av sår i kinden bollades den multisjuka kvinnan runt inom tandvården i två och ett halvt år utan att få en ordentlig undersökning eller diagnos. Det visade sig vara cancer. Patienten avled tidigare i år.

Etik

Stress är chefernas stora problem

Tandvårdens chefer tillhör de mest stressade i Region Örebro län, ­enligt tandvårdsdirektören Ola Fernberg. Därför arbetar folktandvården med förbättringar. Verksamhetscheferna får större inflytande, arbetsbördan ska minskas och förväntningarna ska bli tydligare.

Nyheter

Färre fall för IVO med nytt system

IVO:s klagomålssystem ändrades 2018. Sedan dess har antalet patientklagomål om tandvård till myndigheten minskat markant. En överraskning är att även antalet lex Maria-anmälningar har minskat under samma period. Påverkar det patientsäkerheten?

Nyheter

Koppling mellan brott och brister inom tandvården

Det finns kopplingar mellan brottslighet och brister i patientsäkerheten inom tandvården, enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Bristfälliga rotfyllningar är ett annat problemområde, enligt Johan Blomgren, IVO:s nationella samordnare för tandvård.

Nyheter

Nollvision för vårdskador

Ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada inom tandvården eller den övriga hälso- och sjukvården. Det är målet i Sveriges första nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Alla inom tandvården berörs.

Nyheter

Nytt sätt att klaga stärker inte patientsäkerheten

Klagomål hanteras effektivare inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården sedan ett nytt klagomålssystem infördes 2018, men systemet har inte stärkt patientsäkerheten. Det anser Statskontoret, som har utvärderat reformen.

Nyheter

Folktandvården anmäler datorstrul enligt lex Maria

Patienter inom Folktandvården Skåne riskerar att få fel behandling, ingen behandling eller försenad behandling till följd av datorproblem sedan ett nytt journalsystem infördes i juni. Nu har det anmälts enligt lex Maria.

Nyheter

 

Folktandvården anmäler tandläkare till IVO

Folktandvården Gävleborg anmäler en tidigare medarbetare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Personen kan utgöra en fara för patientsäkerheten, anser folktandvården.

Nyheter

Slarv med journaler och förbehandlingar består

Slarv med journaler och protetik utan att först behandla karies och parodontit. Det är två återkommande brister som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beskriver i en ny rapport.

Nyheter

 

Tog tre år att dra in legitimationen

2015 larmades Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av Försäkringskassan om allvarliga brister i en tandläkares behandlingar, men först tre år senare drogs tandläkarens legitimation in.

Etik

 

Tandläkaren lämnade pulpablottor

En tandläkare i Västra Götaland slipade en patients tänder och kom in på pulpan. Han åtgärdade det inte och patienten fick ont. Tandläkaren får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som anser att omhändertagandet av patienten uppvisar omfattande brister.

Etik

Pacemaker säkert i tandläkarstolen

Att använda tandvårdsutrustning på patienter med moderna pacemakrar framstår som säkert, visar ett spanskt kliniskt försök på 66 pacemakerbärare.

Forskning

Så testas dentala material

Vad du sätter i patientens mun är ditt ansvar. Med CE‑märkning vet du att materialet upp­fyller ­kraven i regelverket. Men experterna tycker att det borde krävas ännu mer.

Metod, Klinik & Praktik

 

Remisskarusell orsakade onödigt lidande

En multisjuk tonåring med svår intellektuell funktionsnedsättning kom till en folktandvårdsklinik i Skåne med tandvärk. Trots rotrester, kariesskadade tänder och parodontit fick hon vänta ett halvår på tandsanering.

Nyheter

 

Brister hos 50 vårdgivare inom tandvården

IVO har granskat ett 50-tal små vårdgivare inom tandvården. Hos de flesta finns det brister i behandlingen av patienter och alla utom en behöver förbättra sin dokumentation.

Nyheter

 

IVO vill dra in legitimation för tandläkare

En privattandläkare i Malmö har varit så oskicklig att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vill ta ifrån honom legitimationen.

Nyheter

 

Dog av blodförgiftning efter tandbehandling

En äldre, skör person fick sepsis (blodförgiftning) och avled på sjukhus några dagar senare. Orsaken tros vara en tandbehandling. Händelsen har lex Maria-anmälts.

Etik

Dåligt med patientsäkerhet i utbildningarna

Ordet patientsäkerhet förekommer i mycket begränsad omfattning i kursplanen för tandläkare.

Nyheter

Två tandläkare prisas för patientsäkerhetsarbete

Tandläkarna Pia Skott och Anders Lindunger har prisats av Stockholms läns landsting för sitt arbete med patientsäkerhet.

Nyheter

Patientsäkerheten i tandvården kan bli bättre

Patientsäkerhetsarbetet fungerar bra inom tandvården, men det kan bli bättre. Det var slutsatsen vid Tandläkarförbundets Tandvårdsforum i Stockholm den 14 oktober.

Nyheter

”Inga ursäkter för att inte åtgärda brister”

Inspektionen för vård och omsorg, ser många brister i patientsäkerheten i tandvården. Främst är det hos mindre vårdgivare som det inte fungerar bra, menar inspektör MajLis Morhed Hultvall.

Okategoriserade

När tiden inte räcker till…

Många tandläkare upplever att kraven på produktivitet ökar. Finns det en gräns där lönsamheten äventyrar patientsäkerheten och blir ett arbetsmiljöproblem för tandläkarna? Det finns en risk, anser Clivia Erdel-Kickeriz, ordförande för Tjänstetandläkarna i Norrbotten.

Reportaget

Upptäck mer

  • Covid-19
  • Nordiskt tema
  • Riksstämman
  • Senaste nytt
  • Tandvårdsutredningen

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons